Od 1 marca 2017 r. nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 5 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Od 1 marca 2017 r. nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. nauczyciel ubiegający się o pracę ma obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Regulacja ta, choć jest nowością, to prawdopodobnie już 1 marca 2017 r. zostanie zmodyfikowana. Pozyskanie informacji o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy stanie się obowiązkiem dyrektora.

Od 1 marca to dyrektor szkoły będzie pozyskiwał informację o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy

W obecnym stanie prawnym tzw. niekaralność dyscyplinarna jest jednym z wymogów zatrudnienia nauczyciela zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę. Nie można bowiem zatrudnić nauczyciela ukaranego prawomocną karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczyciela lub zwolnienia z pracy (w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy). Wymóg ten nie zmieni się również po wejściu w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. Zmodyfikowane zostaną natomiast zasady pozyskiwania informacji o niekaralności. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. informację tę zobowiązany jest dostarczyć kandydat do zatrudnienia. Tymczasem na 1 marca 2017 r. planowane jest wejście w życie zmiany przerzucającej obowiązek pozyskania informacji o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy na dyrektora szkoły.

Dwa etapy pozyskiwania informacji

Modyfikacji mają ulec również zasady występowania o udzielenie informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. W pierwszej kolejności dyrektor za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez MEN będzie musiał ustalić, czy numer PESEL osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze. Dopiero w przypadku odpowiedzi twierdzącej bądź w razie ustalenia, że nauczyciel nie posiada numeru PESEL, dyrektor będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie informacji z rejestru na temat danego kandydata. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak będzie wyglądało narzędzie informatyczne służące wstępnej weryfikacji, o której mowa w projekcie.

Jak już wskazano, nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2017 r., pod warunkiem, że ustawy reformujące zostaną podpisane przez Prezydenta.

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (oczekuje na podpis Prezydenta) – art. 4 pkt 5 i 11.
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel