Powstaną wydziały ds. nadzoru pedagogicznego w kuratoriach oświaty

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

MEN skierowało do konsultacji społecznych rozporządzenie zmieniające organizację kuratoriów oświaty. Nowe struktury kuratoriów oświaty mają bardziej odpowiadać zadaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zapewnić sprawną realizację zadań w tym zakresie.

MEN skierowało do konsultacji społecznych rozporządzenie zmieniające organizację kuratoriów oświaty. Nowe struktury kuratoriów oświaty mają bardziej odpowiadać zadaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zapewnić sprawną realizację zadań w tym zakresie.

Nadzór pedagogiczny na pierwszym planie

Obowiązujące przepisy nie rozdzielają w sposób jednoznaczny stanowisk pracy dla realizacji zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego od stanowisk do wykonywania pozostałych zadań. Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie struktury organizacyjnej kuratoriów oświaty, w których wyodrębnione zostaną wydziały realizujące zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, usprawniając organizacją i realizację tych zadań i czynności.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty, tworzy się wydziały i stanowiska pracy dla realizacji:
  1. zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określonych w art. 33 UoSO;
  2. innych zadań kuratora oświaty;
  3. obsługi organizacyjnej.
Sprawna organizacja nadzoru pedagogicznego

Pracownicy przeprowadzający w szkołach ewaluację nie będą wykonywani w tym samym roku szkolnym innych zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach. Zasada losowego przydzielania pracownikom szkoły, w której będzie przeprowadzana ewaluacja lub kontrola została zachowana.

Stanowiska specjalistyczne w kuratoriach oświaty - bez spraw dotyczących nadzoru

Rozporządzenie zmieniające wprowadza nową grupę stanowisk w kuratoriach tj. stanowiska specjalistyczne. Osoby zatrudnione na stanowiskach specjalistycznych będą realizować zadania merytoryczne za wyjątkiem spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

Stanowiska z kwalifikacjami pedagogicznymi - tylko nadzór

Nowelizacja wprowadza także zasadę, że pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, którzy realizują zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie będzie można powierzać realizacji innych zadań kuratora oświaty - niezwiązanych z nadzorem pedagogicznym.

Koniec z limitem szkół na pracownika

W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego, która miała miejsce 2009 r., niecelowe jest utrzymywanie przepisu, który określa liczbę etatów pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w stosunki do liczby szkół przypadających na 1 etat. W obecnym stanie prawnym, pracownicy wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, nie są przypisani do konkretnych szkół i placówek, w związku z tym pozostawienie tego przepisu nie znajduje uzasadnienia.

6 miesięcy na reorganizację

Kuratorzy oświaty będą mieli 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na dostosowanie organizacji kuratoriów oświaty do wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur - projekt z 29 czerwca 2012 r. (wersja skierowania do uzgodnień konsultacji społecznych).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel