Rozszerzenie kręgu nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 25 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli mogą od 1 stycznia 2014 roku zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego. Senat przygotował projekt zmiany ustawy.

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli bez prawa do świadczenia kompensacyjnego

W świetle ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom zatrudnionym w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a ponadto placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania).
W świetle obowiązujących przepisów prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli (chyba, że spełniają przesłanki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w związku z zatrudnieniem w jednej z ww. placówek).

Zdaniem autorów projektu ustawy zmieniającej, pominięcie w katalogu osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia nauczycieli może być uznane za dyskryminację tej grupy nauczycieli względem nauczycieli wykonujących analogiczną pracę, a zatrudnionych w innych placówkach oświatowych.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2014 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych zostaną objęci także nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli tj. kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt z dnia 17 października 2013 r., druk senacki nr 470).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel