RPO: Kodeks pracy jest przestarzały

Data publikacji: 29 maja 2012 r.
Poleć znajomemu

Ponad 100 razy nowelizowany Kodeks pracy nie jest dostosowany do zasad ustroju demokratycznego i wymogów gospodarki rynkowej. RPO wnioskuje o podjęcie społecznej debaty nad nowym prawem pracy.

Ponad 100 razy nowelizowany Kodeks pracy nie jest dostosowany do zasad ustroju demokratycznego i wymogów gospodarki rynkowej. RPO wnioskuje o podjęcie społecznej debaty nad nowym prawem pracy.

RPO: dialog społeczny nad nowym prawem pracy

24 kwietnia 2012 r. w senacie odbyła się konferencja, na której podniesiono m.in., że obecny stan prawa pracy nie przystaje do dokonanych przekształceń ustrojowych. Rzecznik Praw Obywatelskich podziela zdanie uczestników konferencji i uważa za wskazane podjęcie społecznej debaty prowadzącej do uchwalenia nowego prawa pracy.

4 najważniejsze obszary wymagające zmiany

Rzecznik podkreślił, że do najpilniejszych kwestii wymagających uregulowania w prawie pracy należą:

  • odpowiednie zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw, by wyeliminować tendencję rezygnowania z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i ucieczkę w "szarą strefę";
  • ochrona trwałości zatrudnienia, uwzględniająca funkcjonowanie nietypowych stosunków pracy (tj. telepraca, praca tymczasowa);
  • wprowadzenie do prawa pracy pojęcia "zatrudnienia niepracowniczego", obejmującego prowadzenie działalności zarobkowej na podstawie umów prawa cywilnego, które znajduje się poza zakresem stosowania prawa pracy;
  • wzmocnienie roli dialogu społecznego i niekonfliktowego rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy pracownikami i pracodawcami.
Zdaniem RPO, właściwą podstawą do debaty mogą być przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy założenia projektów kodeksów pracy z 2007 r. - tj. kodeks pracy i zbiorowy kodeks pracy.

Źródło informacji:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 maja 2012 r. (RPO-703909-III/12/LN).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel