Urlop zdrowotny i L4 nie zawsze chronią nauczyciela przed zwolnieniem z pracy

Data publikacji: 6 maja 2009 r.
Poleć znajomemu

Maj to w szkołach czas wręczania wypowiedzeń nauczycielom. Dyrektorzy wybrali już nauczycieli do zwolnienia, zaś nauczyciele wiedzą już, że to właśnie dla nich szykuje się wypowiedzenie umowy o pracę. Częstym pomysłem nauczycieli na uniknięcie zwolnienia z pracy jest złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia lub też udanie się na zwolnienie lekarskie. Czy to związuje ręce dyrektorowi szkoły i uniemożliwia zwolnienie nauczyciela z pracy?

Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kodeksu pracy). W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania stosowanie ochrony w czasie usprawiedliwionej nieobecności nie ma zastosowania. W uchwale z 7 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.

W szkołach zatrudniających ponad 20 osób ochrona stosunku pracy ograniczona

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powyższy przepis tj. art. 41 Kodeksu pracy ma zastosowanie, jednakże jeżeli szkoła zatrudnia min. 20 pracowników, a zwolnienie z pracy wynika ze zmian organizacyjnych w szkole, zakaz ten jest ograniczony. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie bowiem przepisy ww. ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeżeli przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę są okoliczności niedotyczące nauczyciela, to wypowiedzenie jest dopuszczalne w czasie m.in. zwolnienia lekarskiego, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 5 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
    • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
    • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel