Urlopy rodzicielskie, trzynastki i ustawa żłobkowa czekają na podpis Prezydenta

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.
Poleć znajomemu

6 czerwca 2013 r. senat przyjął ustawę zmieniającą ustawę - Kodeks pracy, ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech bez poprawek. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie po ich podpisaniu przez Prezydenta oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

6 czerwca 2013 r. senat przyjął ustawę zmieniającą ustawę - Kodeks pracy, ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech bez poprawek. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie po ich podpisaniu przez Prezydenta oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Urlop rodzicielski dla wszystkich matek z 2013 r.

Już od 17 czerwca 2013 r. będzie można wnioskować o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Prawo to przysługuje zarówno pracownicom w ciąży, jak i tym, które w tym dniu będą przebywały na urlopach macierzyńskich i dodatkowych urlopach macierzyńskich. Nowe przepisy umożliwiają przebywanie na płatnym urlopie związanym z rodzicielstwem nawet do 72 tygodni.

Więcej na ten temat w artykule „Urlopy rodzicielskie uchwalone przez sejm”.
Urlop uzupełniający za wakacje 2013 na nowych zasadach

Przy okazji wprowadzania do Kodeksu pracy urlopu rodzicielskiego, zmieni się także Karta Nauczyciela. Już od wakacji 2013 nauczyciel będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego, jeśli nie wykorzysta urlopu w czasie ferii z powodu:

 • choroby,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.
3 miesiące na wypłatę zaległych trzynastek za 2012 r.!

Nowe brzmienie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym przyznaje trzynastkę, mimo nieprzepracowanie w danej szkole co najmniej 6 miesięcy, osobom które korzystały z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Przepisy te dotyczą także trzynastek za 2012 r. Szkoły będę musiały wypłacić trzynastki za 2012 r. osobom, które ich nie otrzymały z ww. powodów, w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy!
Więcej żłobków zapewni łatwiejszy powrót matek do pracy

W ramach polityki prorodzinnej rządu, powstanie więcej żłobków i innych placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Znowelizowane przepisy ułatwiają bowiem utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w tym wieku, a także obniżają wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej na ten temat w artykule „Ustawa żłobkowa przyjęta przez sejm”.

Źródło:

 • 34. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji w dniu 6 czerwca 2013 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel