W klasach I-III będzie mogło być więcej niż 25 uczniów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
W klasach I-III będzie mogło być więcej niż 25 uczniów
Dokument archiwalny

Organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych obawiają się skutków narzucenia maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Wychodząc naprzeciw tym obawom, resort edukacji chce uelastycznić przepisy i umożliwić stworzenie klas nawet powyżej 27 uczniów, jednakże tylko w trakcie roku szkolnego i pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela.

Organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych obawiają się skutków narzucenia maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Wychodząc naprzeciw tym obawom, resort edukacji chce uelastycznić przepisy i umożliwić stworzenie klas nawet powyżej 27 uczniów, jednakże tylko w trakcie roku szkolnego i pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela.

Obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela w oddziałach powyżej 27 uczniów

Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych, zasada ta ma obowiązywać wszystkie klasy I-III szkół podstawowych. Organy prowadzące, dyrektorzy szkół podstawowych oraz sami rodzice uczniów obawiają się, że może to spowodować problemy organizacyjne, gdy w trakcie roku szkolnego do oddziału liczącego 25 uczniów zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w jej obwodzie. W obecnym stanie prawnym, taka sytuacji zobliguje dyrektora szkoły do podziału oddziału na dwa mniejsze, co może skutkować problemami lokalowymi oraz koniecznością zmianowej organizacji zajęć. Dodatkowo spowoduje to rozdzielenie grup rówieśników, między którymi zawiążą się już relacje emocjonalne i koleżeńskie, a także zrodziło się poczucie bezpieczeństwa i więzi z wychowawcą klasy.

Wychodząc naprzeciw tym obawom, nowelizacja przepisów dopuszcza zwiększenie w trakcie roku szkolnego liczebności oddziału, jednakże jeżeli oddział miałby liczyć więcej niż 27 uczniów, obowiązkowe będzie zatrudnienie asystenta nauczyciela. W każdym przypadku zwiększenie liczby uczniów w oddziale będzie wymagało zgody organu prowadzącego.
Możliwość utworzenia oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów dotyczyć będzie jedynie sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego do szkoły zgłosi się uczeń mieszkający w jej obwodzie, którego szkoła jest zobligowana przyjąć. Z projektowanych przepisów wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor szkoły nie może zaplanować oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów, z tym zastrzeżeniem, że oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono w trakcie roku szkolnego, może funkcjonować  w ten sposób w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel