Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

W klasach I-III będzie mogło być więcej niż 25 uczniów (kopia)

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 1 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Organy prowadzące i dyrektorzy szkół podstawowych obawiają się skutków narzucenia maksymalnej liczby uczniów w klasach I-III. Wychodząc naprzeciw tym obawom, resort edukacji chce uelastycznić przepisy i umożliwić stworzenie klas nawet powyżej 27 uczniów, jednakże tylko w trakcie roku szkolnego i pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela.

Obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela w oddziałach powyżej 27 uczniów

Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia w klasach I szkoły podstawowej mają być prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych, zasada ta ma obowiązywać wszystkie klasy I-III szkół podstawowych. Organy prowadzące, dyrektorzy szkół podstawowych oraz sami rodzice uczniów obawiają się, że może to spowodować problemy organizacyjne, gdy w trakcie roku szkolnego do oddziału liczącego 25 uczniów zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w jej obwodzie. W obecnym stanie prawnym, taka sytuacji zobliguje dyrektora szkoły do podziału oddziału na dwa mniejsze, co może skutkować problemami lokalowymi oraz koniecznością zmianowej organizacji zajęć. Dodatkowo spowoduje to rozdzielenie grup rówieśników, między którymi zawiążą się już relacje emocjonalne i koleżeńskie, a także zrodziło się poczucie bezpieczeństwa i więzi z wychowawcą klasy.

Wychodząc naprzeciw tym obawom, nowelizacja przepisów dopuszcza zwiększenie w trakcie roku szkolnego liczebności oddziału, jednakże jeżeli oddział miałby liczyć więcej niż 27 uczniów, obowiązkowe będzie zatrudnienie asystenta nauczyciela. W każdym przypadku zwiększenie liczby uczniów w oddziale będzie wymagało zgody organu prowadzącego.
Możliwość utworzenia oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów dotyczyć będzie jedynie sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego do szkoły zgłosi się uczeń mieszkający w jej obwodzie, którego szkoła jest zobligowana przyjąć. Z projektowanych przepisów wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor szkoły nie może zaplanować oddziałów liczących więcej niż 25 uczniów, z tym zastrzeżeniem, że oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono w trakcie roku szkolnego, może funkcjonować  w ten sposób w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel