Większe dofinansowanie do podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

MEN planuje zwiększenie w programach rządowych wydatków na dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność. Pozwoli to na dokonywanie przez szkołę zakupów tych materiałów o wartości wyższej niż dla uczniów bez takiego orzeczenia. 

Zwiększenie wydatków w zależności od potrzeb danego ucznia

Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń, które uwzględniają ograniczenia wynikające z dysfunkcji. Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników i materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców w danym roczniku (do 3% populacji uczniów) będą znacząco droższe od takich samych materiałów przygotowywanych dla uczniów bez orzeczenia. Jednocześnie ze względu na specyfikę zaburzeń, rodzaj szkoły, wybór programów, klasę, w której dany uczeń się uczy, nie można określić w sposób jednoznaczny kwoty dofinansowania dla takiego ucznia, co uniemożliwia wpisanie jej do ustawy o systemie oświaty. Elastyczne realizowanie takiego zadania spowoduje lepsze wykorzystanie środków budżetowych, zapewniając jednocześnie jednakową jakość udzielanej pomocy dla wszystkich uczniów ze strony państwa.

Projektowany przepis ustawy o systemie oświaty umożliwi kierowanie środków finansowych przewidzianych w programach rządowych do szkół podstawowych i gimnazjów tak, aby dyrektorzy tych szkół mogli zwiększyć kwoty przeznaczone na zakup podręczników i materiałów o wartości wskazane w poszczególnych programach.
Nowa regulacja ma dotyczyć realizacji programów mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dotyczących zapewnienia dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych. Środki na realizację zadań wynikających z art. 22ae UoSO będzie mogła zwiększyć w stosunku do uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnego Rada Ministrów.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)
Polecam także artykuł na temat innych planowanych zmian: "Obszerne zmiany w prawie oświatowym już od 1 stycznia 2015 roku"

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel