Wychowawcy kolonijni będą składać zaświadczenia z KRK

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą musieli dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - tak wynika z przyjętej przez Rząd w dniu 21 listopada 2013 r. nowelizacji przepisów.

Wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą musieli dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - tak wynika z przyjętej przez Rząd w dniu 21 listopada 2013 r. nowelizacji przepisów.

Ochrona nieletnich przed przestępstwami na tle seksualnym

Zmiana Kodeksu karnego, która wiąże się również ze zmianą ustawy o systemie oświaty, ma na celu ochronę osób poniżej 18 roku życia przed przestępstwami na tle seksualnym tj. przede wszystkim pornografią oraz kontaktami seksualnymi w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Ponadto, przedawnienie karalności takich czynów nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż 10 lat od ukończenia 18 roku życia przez nieletniego. Dzięki temu osoby, które jako małe dzieci padły ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym będą miały możliwość dochodzenia ukarania sprawcy po osiągnięciu pełnoletniości.

Nauczyciel, który chce jechać z dziećmi na kolonie złoży tylko pisemne oświadczenie

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie mógł być karany za określone przestępstwa, np. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Jednocześnie zobowiązano te osoby do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (tj. np. nauczyciel), będzie składał oświadczenie w formie pisemnej. Zapewni to bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas obozów i kolonii.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania jej przez Prezydenta.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (wersja przyjęta przez Radę Ministrów).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)
  • Strona internetowa Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel