Zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

Data publikacji: 13 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

MEN opublikowało długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Sprawdźmy, jakie zmiany przewidziano w związku z nadchodzącą reformą oświaty!

Studia I stopnia wystarczą tylko do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej

Znaczącą zmianę stanowi ograniczenie uprawnień nauczycieli, którzy ukończyli jedynie studia I stopnia. Nauczyciele z tej grupy będą mieli kwalifikacje do nauczania jedynie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w pozostałych typach szkół i placówek, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Wymóg ten obejmie również nauczycieli języków obcych, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz internatach. Pominięto natomiast nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Dotychczas studia I stopnia były wystarczające do nauczania w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zaś zakłady kształcenia nauczycieli – w szkołach i placówkach specjalnych, szkolnych schroniskach młodzieżowych (wychowawcy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych (w tym także przeznaczonych dla nieletnich niepełnosprawnością intelektualną) oraz schroniskach dla nieletnich. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia kandydaci do pracy w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się tytułem magistra.

Nauczyciel 6-letniej szkoły podstawowej będzie mógł nadal uczyć w „ośmiolatce”

W pozostałym zakresie reforma struktury szkolnictwa nie będzie powodowała zasadniczych zmian w zakresie kwalifikacji nauczycieli. Oznacza to, że, z zastrzeżeniem zmian opisanych powyżej, nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania w 6-letnich szkołach podstawowych, będą mogli uczyć w 8-letnich szkołach podstawowych, nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych – w szkołach branżowych I stopnia, nauczyciele 3-letnich liceów ogólnokształcących – w 4-letnich liceach ogólnokształcących, zaś nauczyciele 4-letnich techników – w 5-letnich technikach.

Inne zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych

W projekcie przewidziano natomiast mniej istotne, aczkolwiek liczne zmiany. Wśród nich na uwagę zasługują:

  • zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii,
  • nowości w kwalifikacjach nauczycieli zajęć dodatkowych z zakresu wychowania fizycznego,
  • modyfikacje wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • określenie wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • uregulowania kwalifikacji dla pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolach
  • określenia kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych.
Rozwiązania przejściowe

Wyjątkowo dla nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życia rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane zostały regulacje przejściowe pozwalające im pracować w ww. szkołach i placówkach. Podobne rozwiązanie przewidziano w projekcie dla nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowych przepisów na podstawie mianowania. Nowe wymogi kwalifikacyjne nie będą obowiązujące dla ww. grup nauczycieli.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel