Zmiany dostosowawcze w programie rządowym „Bezpieczna+”

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 4 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany dostosowawcze w programie rządowym „Bezpieczna+”

Zmiany w systemie oświaty dotkną także przepisów regulujących rządowy program wspomagania organów prowadzących „Bezpieczna+. Mają one jedynie charakter dostosowawczy.

Ustawodawca proponuje nowelizację uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, a także rozporządzenia regulującego zasady wykonania programu w latach 2015-2018  Jej celem jest dostosowanie Programu do zmian wprowadzanych Prawem oświatowym oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w zakresie wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe.

Chodzi o przepisy art. 2a i 56 o systemie oświaty, dotyczące wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie,  przez osoby prawne prowadzące statutowa działalność w zakresie oświaty i wychowania, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego – które zostały zastąpione przez art. 3 i art. 86   ustawy – Prawo oświatowe.

Źródło:

  • Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
  • Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (projekt z 26 czerwca 2017 r.)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel