Zmiany porządkowe w zakresie oceniania uczniów w szkołach dotychczasowego typu

Data publikacji: 2 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany porządkowe w zakresie oceniania uczniów w szkołach dotychczasowego typu

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych będzie obowiązywało równolegle z nowym, do czasu wygaszenia kształcenia w szkołach publicznych starego typu. Konieczne jest więc zapewnienie spójności pomiędzy starym a nowym rozporządzeniem.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie spójności aktu prawnego, który będzie obowiązywał równolegle z nowym rozporządzeniem dotyczącym oceniania, aż do zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W tym celu przewiduje się podstawę do zwolnienia z konieczności nauki języka migowego dla osób niewidomych i słabosłyszących kształcących się w niektórych zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych (4-letnim technikum i szkole policealnej), ponieważ analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania. Ponadto w szkołach dla dorosłych, w sytuacji braku możliwości ustalenia oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (projekt z 27 lipca 2017 r.).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel