Zmiany w danych wykazywanych do SIO – już od 9 kwietnia

Data publikacji: 12 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w danych wykazywanych do SIO – już od 9 kwietnia

W bazie SIO będą gromadzone dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie, albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie – m.in. takie zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych gromadzonych w SIO. Zmiany dotyczą również wykazywania dodatku mieszkaniowego i za wyróżniającą pracę.

Planowane zwolnienia – w bazie danych

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w bazie danych SIO znajdą się nie tylko dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy, ale też o tych, z którymi dopiero planuje się jego rozwiązanie. Rozporządzenie wprowadzi też przepis przejściowy, zgodnie z którym do 31 sierpnia 2020 r. gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia asystentów nauczyciela i asystentów wychowawców świetlicy.

Dane bez dodatku mieszkaniowego

W bazie SIO nie będą już gromadzone dane o dodatku mieszkaniowym dla nauczycieli (został on zlikwidowany z początkiem tego roku). Zakres danych zostanie natomiast poszerzony o wysokość wypłaconego dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego. Zostanie on wprowadzony w 2020 r. i od tego terminu trzeba będzie go wykazywać w SIO.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 9 kwietnia 2018 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (projekt z 2 lutego 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel