Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 2 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rząd zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają na celu ujednolicenie tabeli stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jak również podwyższenie tych stawek. Planuje się również wprowadzenie nowych stanowisk samorządowych.

Nowelizacja istotna dla pracowników niepedagogicznych

Rada Ministrów przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przypomnijmy, że status pracowników samorządowych posiadają pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale wyłącznie ci, którzy zostali wskazani w załącznikach do rozporządzenia. Nowelizacja modyfikuje wyłącznie załączniki do rozporządzenia, nie zmieniając m.in. reguł ustalania prawa do dodatku za wieloletnią pracę, czy nagrody jubileuszowej.

Wyższe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

W nowelizacji wprowadzono jednolitą tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a więc także dla tych, którzy zatrudnieni są w samorządowym jednostkach organizacyjnych m.in. szkołach. Jednocześnie zaproponowano podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników. W I kategorii zaszeregowania minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego ma wynosić 1 700 zł, zaś poziom minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. (2 000 zł) osiągnie w XVI kategorii zaszeregowania.

Nowe stanowiska samorządowe

Rząd przewidział również uzupełnienie wykazu stanowisk samorządowych o stanowiska informatyczne, a mianowicie: projektant systemów informatycznych, analityk systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, sieci komputerowych, baz danych, programista, i konsultant. Pojawiło się również stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego. Tak jak dotychczas, pominięto natomiast stanowisko asystenta nauczyciela. Wygląda na to, że status prawny tego stanowiska nadal pozostanie wątpliwy.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (projekt z 18 listopada 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel