Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Data publikacji: 13 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Pewne zmiany przewidziano także w organizacji roku szkolnego. Projekt nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 września 2017 r. przewiduje nowości dotyczące ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zakres regulacji rozporządzenia

Tak jak dotychczas rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły i publicznych placówkach kształcenia praktycznego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Projekt zawiera przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach, które będą funkcjonować na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz reguluje liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora dla poszczególnych typów szkół.

Zmiany w zakresie dodatkowych dni wolnych

Jedyna zmiana, jaka została zaproponowana przez ustawodawcę, dotyczy ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora. O ile nie zmieniła się procedura ustalania dni wolnych, o tyle zmodyfikowano wykaz typów szkół, w których jest to możliwe, w tym liczbę dodatkowych dni wolnych, którą można ustalić w poszczególnych typach szkół. I tak, dla:

  • szkół podstawowych (w tym szkół funkcjonujących w placówkach) ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty – 3 dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu,
  • liceów ogólnokształcących i techników (funkcjonujących w placówkach) ustalono do 10 dni – jak dotychczas,
  • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia (w tym funkcjonujących w placówkach) – ustalono do 6 dni z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  • szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego ustalono do 6 dni – jak dotychczas.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (projekt z 30 czerwca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel