Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Data publikacji: 13 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Pewne zmiany przewidziano także w organizacji roku szkolnego. Projekt nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 1 września 2017 r. przewiduje nowości dotyczące ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zakres regulacji rozporządzenia

Tak jak dotychczas rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły i publicznych placówkach kształcenia praktycznego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Projekt zawiera przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach, które będą funkcjonować na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe oraz reguluje liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora dla poszczególnych typów szkół.

Zmiany w zakresie dodatkowych dni wolnych

Jedyna zmiana, jaka została zaproponowana przez ustawodawcę, dotyczy ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora. O ile nie zmieniła się procedura ustalania dni wolnych, o tyle zmodyfikowano wykaz typów szkół, w których jest to możliwe, w tym liczbę dodatkowych dni wolnych, którą można ustalić w poszczególnych typach szkół. I tak, dla:

  • szkół podstawowych (w tym szkół funkcjonujących w placówkach) ustalono do 8 dni (było 6), z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty – 3 dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu,
  • liceów ogólnokształcących i techników (funkcjonujących w placówkach) ustalono do 10 dni – jak dotychczas,
  • branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia (w tym funkcjonujących w placówkach) – ustalono do 6 dni z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  • szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego ustalono do 6 dni – jak dotychczas.

Projekt:

  • Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (projekt z 30 czerwca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel