Znamy stawki wynagrodzeń dla osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 26 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
Znamy stawki wynagrodzeń dla osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym

MEN skierował do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy obwinionego nauczyciela. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Wynagrodzenie miesięczne tylko dla przewodniczących i zastępców komisji dyscyplinarnych

Projekt przewiduje sposób ustalania wynagrodzenia:

  • przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców,
  • przewodniczących składów orzekających,
  • rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców,
  • obrońcy z urzędu obwinionego nauczyciela.

Przewodniczący i zastępcy komisji mają otrzymywać wynagrodzenie miesięczne, zaś przewodniczący składów orzekających – dopiero po wydaniu orzeczenia lub postanowienia kończącego sprawę. Z kolei rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy otrzymają wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i za udział w postępowaniu dyscyplinarnym. Zaś obrońcy z urzędu przysługuje odrębne wynagrodzenie za udział w sprawie przed komisją I instancji i przed komisją odwoławczą.

Elastyczny sposób ustalania wysokości wynagrodzeń

Wynagrodzenia przewodniczących i zastępców komisji i składów orzekających, a także rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców została określona procentowo w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę (5-24% - pomiędzy 92,50 zł a 444 zł brutto), co w ocenie MEN ma umożliwić organom powołującym komisje prowadzenie polityki wydatkowej dostosowanej  swoich możliwości finansowych i zakresu obciążania komisji zadaniami.

Ryczałt dla obrońcy z urzędu

Z kolei stawki dla obrońców z urzędu obwinionych nauczycieli zostały określone kwotowo i wynoszą:

  • za postępowanie przed komisją I instancji – 720 zł,
  • za postępowanie przez komisją odwoławczą – 840 zł.

Są to kompletne koszty przysługujące obrońcy. Rozporządzenie nie przewiduje bowiem zwrotu kosztów dojazdu, czy równowartości utraconego zarobku.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych, przewodniczących składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych oraz wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (projekt z 20 lipca 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel