ZNP będzie walczył o Kartę Nauczyciela przy realizacji zajęć ze środków UE

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
ZNP będzie walczył o Kartę Nauczyciela przy realizacji zajęć ze środków UE

Mimo sprzeciwów, Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza możliwość zatrudniania nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy w przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych. Możliwość ta ma dotyczyć tylko osób, które nie są zatrudnione w danej szkole. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na te zmiany i zamierza przekonać senatorów, by przepis ten uchylili z projektu.

Mimo sprzeciwów, Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza możliwość zatrudniania nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy w przypadku realizacji zajęć ze środków unijnych. Możliwość ta ma dotyczyć tylko osób, które nie są zatrudnione w danej szkole. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na te zmiany i zamierza przekonać senatorów, by przepis ten uchylili z projektu.

16 stycznia Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty, która wprowadza wyjątek od zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach publicznych na podstawie Karty Nauczyciela. Nowe brzmienie przepisów przewiduje, że godziny zajęć finansowanych ze środków UE mogą być realizowane zarówno przez nauczycieli już zatrudnionych w danej szkole, jak i nauczycieli spoza placówki, przy czym:

  • godziny te będą przydzielane nauczycielom zatrudnionym w szkole w ramach stosunku pracy zawartego na podstawie Karty Nauczyciela i  wynagradzane jak godziny ponadwymiarowe;
  • zatrudnienie nauczyciela spoza szkoły będzie możliwe wyłącznie na podstawie Kodeksu pracy a nie Karty Nauczyciela;

 

O innych zmianach w prawie oświatowych, które ma wprowadzić najnowsza nowelizacja przeczytasz w artykule: "Ustawa o systemie oświaty - zmiany na 2015 rok"

Źródło:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl),
  • ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 84 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Druk sejmowy nr 2957).

 

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel