Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?
Odpowiedź: Szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum posiada obwód, a dzieci z obwodu przyjmowane są do klasy I z urzędu (bez postępowania rekrutacyjnego). W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego prowadząca tę szkołę może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, jeśli pozostały w oddziale klasy I wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły. Tylko w takim przypadku dyrektor dotychczasowego gimnazjum, mającego być przekształconym w ośmioletnią szkołę podstawową w drodze zarządzenia na podstawie art. 203 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powołuje komisję rekrutacyjną i powierza jej zadania (określone art. 157 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Postępowanie rekrutacyjne – gdy pozostały wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu

W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej w wyniku przekształcenia prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019, jeśli pozostały w oddziale klasy I wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły (art. 129 ust. 8, art. 130 ust. 1-2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum, który podejmuje wszystkie czynności w tym zakresie (art. 203 ust. 1 i 3 ww. ustawy).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel