Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 9 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?
Odpowiedź: Szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum posiada obwód, a dzieci z obwodu przyjmowane są do klasy I z urzędu (bez postępowania rekrutacyjnego). W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego prowadząca tę szkołę może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, jeśli pozostały w oddziale klasy I wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły. Tylko w takim przypadku dyrektor dotychczasowego gimnazjum, mającego być przekształconym w ośmioletnią szkołę podstawową w drodze zarządzenia na podstawie art. 203 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe powołuje komisję rekrutacyjną i powierza jej zadania (określone art. 157 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Postępowanie rekrutacyjne – gdy pozostały wolne miejsca dla uczniów spoza obwodu

W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej w wyniku przekształcenia prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019, jeśli pozostały w oddziale klasy I wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły (art. 129 ust. 8, art. 130 ust. 1-2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum, który podejmuje wszystkie czynności w tym zakresie (art. 203 ust. 1 i 3 ww. ustawy).
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel