Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Przyjęcie ucznia – cudzoziemca do wyższej klasy w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Uczeń cudzoziemski został przyjęty do klasy 4 ze względu na niski poziom języka polskiego., choć rocznikowo powinien być w klasie 5.Otrzymał promocje do klasy 5. Rodzice ucznia chcieliby aby uczeń mógł kontynuować edukacje w klasie 6 zgodnie ze swoją datą urodzenia. Czy możliwe jest przyjęcie ucznia do klasy 6?

Przyjęcie 6-latka do szkoły – czy konieczna opinia poradni

Pytanie: Czy 6-latek, którego rodzice chcą posłać do I klasy, musi mieć badanie i opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej?

45c744d73b8cac67309043f24dd472900e97e46d-large

5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji

Prowadząc rekrutację do szkół, przedszkoli i placówek, szkoły przetwarzają dane osobowe. Rodzi to pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych, w szczególności gdy rekrutacja jest przeprowadzana elektronicznie. Przedstawiamy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie rekrutacji.

Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego – co z próbami sprawności fizycznej

Pytanie: Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

Matura po rocznym wyjeździe za granicę

Pytanie: Uczennica drugiej klasy liceum z przyczyn rodzinnych chce przerwać naukę na rok i wyjechać do Anglii a po roku wrócić do klasy trzeciej, żeby zdać maturę. Czy to możliwe?

Rekrutacja – czy żądamy zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Czy podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2020/2021 szkoła nieposiadająca obwodu powinna prosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?

Uregulowanie rekrutacji na poziomie szkoły – także dla starszych klas

Pytanie: Czy szkoła może ogłosić rekrutację nie tylko do klas I ale także do pozostałych klas?

Jakie oceny ustalić dla ucznia, który uczęszczał do szkoły w Niemczech

Pytanie: Uczeń powrócił do klasy VII w roku szkolnym 2019/2020, po dwóch latach przebywania w Niemczech. Świadectwa ucznia za okres pobytu w Niemczech są opisowe. Jaką procedurę postępowania powinien przyjąć dyrektor w celu ustalenia oceny z przedmiotu przyroda i technika? Oceny z tych przedmiotów muszą być wpisane na świadectwie po klasie VIII.

Dane osobowe w zgłoszeniu dziecka do szkoły niepublicznej

Pytanie: Jakie dane osobowe powinno zawierać potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły niepublicznej?

Karta Mieszkańca jako kryterium rekrutacyjne

Pytanie: Czy jednym z kryteriów rekrutacji (w uchwale rady gminy) do przedszkola i 1 klasy (dla dzieci spoza obwodu) może być posiadanie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty Mieszkańca wprowadzonej stosowną uchwałą rady gminy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel