Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Przyjęcie dziecka spoza obwodu do podstawówki – kiedy bez rekrutacji

Pytanie: Czy dziecko, które realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w szkole innej niż szkoła obwodowa, może być przyjęte do tej szkoły na wniosek do I klasy bez rekrutacji?

Jakie informacje umieścić na zaświadczeniu o przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego nauczanego indywidualnie

Pytanie: Jak powinien wyglądać przykładowy wzór zaświadczenia o przebiegu nauczania dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym, który podlegał nauczaniu indywidualnemu, a któremu wydłużono etap edukacyjny. Uczeń w przyszłym roku będzie kontynuował naukę w innej szkole.

Przejście ucznia do innej szkoły - co zrobić z legitymacją?

Pytanie: Czy w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły należy poprosić o zwrot legitymacji szkoły, z której uczeń odchodzi?

Przejście ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy uczeń pełnoletni, który przenosi się w klasie trzeciej technikum dla młodzieży do innej szkoły z powodu migracji rodziny może kontynuować naukę w szkole dziennej czy musi przenieść się na kształcenie w systemie dla dorosłych?

Przejście ucznia do nowej szkoły – czy należy przekazać IPET

Pytanie: Uczeń klasy II szkoły podstawowej, posiadający indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), zmienił w ciągu roku szkołę. Czy IPET powinien zostać przekazany do nowej szkoły ucznia?

Przesłanie arkusza ocen, w razie zmiany przez ucznia szkoły

Pytanie: Przekazując ucznia do innej szkoły należy przesłać odpis arkusza ocen. Czy mają to być odpisy wszystkich arkuszy (uczeń po raz trzeci zmienia placówkę) czy dotyczy to tylko arkusza założonego w mojej szkole?

Przyjęcie dziecka do szkoły w wieku 6 lat – kiedy złożyć wniosek

Pytanie: W bieżącym roku szkolnym dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 6-letniego do szkoły. Kiedy rodzice takiego dziecka składają wniosek o wcześniejsze przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej?

Przyjęcie dziecka z oddziału przedszkolnego do klasy I

Pytanie: Czy rodzice wychowanka z oddziału przedszkolnego mogą we wrześniu przenieść dziecko do I klasy szkoły podstawowej, przy której znajduje się oddział przedszkolny?

Przyjęcie ucznia do klasy II z pominięciem klasy I – czy jest możliwe

Pytanie: Czy istnieje możliwość przyjęcia dziecka od razu do II klasy szkoły podstawowej z pominięciem klasy I?

Umieszczenie dziecka bez orzeczenia w klasie integracyjnej bez zgody rodzica

Pytanie: Czy dyrektor szkoły podstawowej może umieścić dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej bez zgody rodzica?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel