Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Uczeń „obwodowy” z orzeczeniem – czy można odmówić jego przyjęcia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przyjęcia do szkoły dziecka z rejonu posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku, gdy w szkole funkcjonuje na tym poziomie edukacji jeden oddział, który jest oddziałem integracyjnym? Do tej klasy integracyjnej uczęszcza 14 uczniów, w tym 5 uczniów posiadających orzeczenie. Przyjęcie kolejnego dziecka z orzeczeniem doprowadziłoby do likwidacji klasy integracyjnej. Czy organ prowadzący może w takiej sytuacji wskazać inną placówkę, w której dziecko będzie mogło realizować obowiązek szkolny?

Czy można przenieść ucznia do innej szkoły specjalnej na wniosek rodziców?

Pytanie: Rodzic dziecko chce, aby dziecko kontynuowało naukę na kolejnym etapie edukacyjnym w szkole specjalnej w innym powiecie. Czy może żądać od organu prowadzącego umieszczenia dziecka w tej szkole?

Egzamin klasyfikacyjny po zmianie języka obcego

Pytanie: Czy uczeń, który będzie przyjęty do VIII klasy od września, będzie musiał mieć egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego  W poprzedniej szkole uczył się dwóch innych języków.

Badanie lekarskie kandydatów do technikum kształcącego w zawodach

Pytanie: Czy jako technikum kształcące techników informatyków, techników reklamy, techników elektroników oraz techników teleinformatyków ma obowiązek wysyłania kandydatów do szkoły na badania lekarskie?

Przejście ze szkoły branżowej do technikum – na jakich zasadach

Pytanie: Uczeń I klasy branżowej szkoły I stopnia chce przenieść się do technikum w tym samym zespole szkół. Czy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów zawodowych obowiązujących w klasie I technikum może kontynuować naukę od 1 września w klasie II technikum?

Czy uzasadniać odmowę przyjęcia ucznia spoza obwodu

Pytanie: Rodzic spoza obwodu chce przepisać dziecko do klasy 4. Dyrektor odmówił przyjęcia. Czy musi uzasadniać swoją odmowę?

Jak przebiega rekrutacja do szkoły, która jeszcze nie powstała

Pytanie: Gmina otwiera nowa szkołę. Kto będzie przeprowadzał rekrutację do tej szkoły, skoro nie ma jeszcze wybranego dyrektora?

Przyjęcie ucznia z zagranicy do klasy młodszej niż rocznikowa – czy to możliwe

Pytanie: Od nowego roku szkolnego niepubliczne przedszkole zyska status publicznego (w miejsce dotychczasowego przedszkola zostanie utworzone nowe). Czy w związku z tym należy przygotować projekt arkusza organizacyjnego?

Czy można nie przyjmować ucznia do szkoły specjalnej

Pytanie: Czy istnieje możliwość odmówienia przyjęcia do szkoły specjalnej ucznia? Aktualnie uczeń realizuje nauczanie indywidualne w domu. Uczeń ma orzeczenie o kształceniu specjalnym. Niestety uczeń absolutnie nie nadaje się do pracy w oddziale klasowym ze względu na zachowanie wynikające z objawów autyzmu.

Kontynuacja zajęć z języka mniejszości narodowej po zmianie szkoły

Pytanie: Uczeń zmienił szkołę podczas roku szkolnego. W poprzedniej szkole złożył deklarację, że będzie uczęszczał na zajęcia języka mniejszości narodowej. Czy w nowej szkole musi kontynuować naukę tego języka?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel