Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Kwalifikowanie ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy

Pytanie: Na jakiej podstawie uczniowie szkoły podstawowej przyjeżdżający z zagranicy do Polski są kwalifikowani do konkretnej klasy? Czy decyduje o tym rok urodzenia, czy deklaracja rodziców (do której klasy chcieliby posłać swoje dziecko), czy dokumentacja ze szkoły z zagranicy, czy może należy przeprowadzić rodzaj egzaminu sprawdzającego? Czy jest różnica w postępowaniu między uczniem polskiej narodowości wracającym z zagranicy a uczniem innej narodowości przyjeżdżającym do Polski?

Przejście do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Uczeń przenosi się do szkoły, w której jest inny język obcy. Uczeń chce się uczyć nowego języka. Czy musi uzupełnić braki we własnym zakresie?

Przyjęcie ucznia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – co z listą uczniów

Pytanie: W trakcie roku szkolnego decyzją sądu uczeń zostaje umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czy należy takiego ucznia skreślić z listy uczniów szkoły?

Przyjęcie ucznia z zagranicy – na jakich warunkach

Pytanie: Rodzice powracający z Anglii, złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, do klasy trzeciej. Doręczyli dwa dokumenty (ocena opisowa) potwierdzające postępy dziecka w szkole, które w Anglii uczęszczało również do klasy trzeciej. Uczeń dobrze posługuje się językiem polskim. Ma ukończone 8 lat. Czy należy przyjąć ucznia do klasy III zgodnie z wnioskiem rodziców?

Skierowanie ucznia z orzeczeniem do innej szkoły – w jakich przypadkach

Pytanie: Czy jednostka samorządu terytorialnego może skierować ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do klasy integracyjnej mieszczącej się w innej szkoły podstawowej działającej na jej terenie? Nie jest to uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem.

Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do technikum

Pytanie: Uczennica złożyła wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – 5-letniego Technikum. Do wniosku dołączyła orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Czy uczennica ta może uczęszczać do technikum?

Uczeń z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej

Pytanie: Czy mogę do szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjąć dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością sprzężoną: niepełnosprawność ruchowa i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Zaznaczam, że na orzeczeniu jest zaznaczona każda możliwość: szkoła ogólnodostępna, szkoła integracyjna i specjalna. Czy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje rejonizacja co do województwa jeśliby rodzice chcieli kształcić je w systemie edukacji domowej?

Przyjęcie ucznia – cudzoziemca do wyższej klasy w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Uczeń cudzoziemski został przyjęty do klasy 4 ze względu na niski poziom języka polskiego., choć rocznikowo powinien być w klasie 5.Otrzymał promocje do klasy 5. Rodzice ucznia chcieliby aby uczeń mógł kontynuować edukacje w klasie 6 zgodnie ze swoją datą urodzenia. Czy możliwe jest przyjęcie ucznia do klasy 6?

Przyjęcie 6-latka do szkoły – czy konieczna opinia poradni

Pytanie: Czy 6-latek, którego rodzice chcą posłać do I klasy, musi mieć badanie i opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej?

45c744d73b8cac67309043f24dd472900e97e46d-large

5 wskazówek jak chronić dane osobowe w toku rekrutacji

Prowadząc rekrutację do szkół, przedszkoli i placówek, szkoły przetwarzają dane osobowe. Rodzi to pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych, w szczególności gdy rekrutacja jest przeprowadzana elektronicznie. Przedstawiamy wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak w zgodzie z RODO przetwarzać dane osobowe uczniów i rodziców w trakcie rekrutacji.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel