Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Matura po rocznym wyjeździe za granicę

Pytanie: Uczennica drugiej klasy liceum z przyczyn rodzinnych chce przerwać naukę na rok i wyjechać do Anglii a po roku wrócić do klasy trzeciej, żeby zdać maturę. Czy to możliwe?

Rekrutacja – czy żądamy zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Czy podczas rekrutacji do klasy pierwszej na rok 2020/2021 szkoła nieposiadająca obwodu powinna prosić rodziców o dostarczenie zaświadczenia o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego?

Uregulowanie rekrutacji na poziomie szkoły – także dla starszych klas

Pytanie: Czy szkoła może ogłosić rekrutację nie tylko do klas I ale także do pozostałych klas?

Jakie oceny ustalić dla ucznia, który uczęszczał do szkoły w Niemczech

Pytanie: Uczeń powrócił do klasy VII w roku szkolnym 2019/2020, po dwóch latach przebywania w Niemczech. Świadectwa ucznia za okres pobytu w Niemczech są opisowe. Jaką procedurę postępowania powinien przyjąć dyrektor w celu ustalenia oceny z przedmiotu przyroda i technika? Oceny z tych przedmiotów muszą być wpisane na świadectwie po klasie VIII.

Dane osobowe w zgłoszeniu dziecka do szkoły niepublicznej

Pytanie: Jakie dane osobowe powinno zawierać potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły niepublicznej?

Karta Mieszkańca jako kryterium rekrutacyjne

Pytanie: Czy jednym z kryteriów rekrutacji (w uchwale rady gminy) do przedszkola i 1 klasy (dla dzieci spoza obwodu) może być posiadanie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty Mieszkańca wprowadzonej stosowną uchwałą rady gminy?

Przejście ucznia do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Do szkoły zwrócił się rodzic z prośbą o zapisanie dziecka z innej szkoły. Jak się okazało, uczeń w dotychczasowej szkole uczył się języka hiszpańskiego. Czy po przyjęciu należy zagwarantować mu kontynuację nauki tego samego języka obcego?

Uczeń przyjęty z zagranicy – czy można przepisać go do niższej klasy

Pytanie: Uczeń, który powrócił z zagranicy, został przyjęty do klasy VII. Okazało się, że nie jest w stanie realizować programu dla tej klasy. Czy rodzice mogą wystąpić o przepisanie ucznia do VI klasy?

Uczeń „obwodowy” z orzeczeniem – czy można odmówić jego przyjęcia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przyjęcia do szkoły dziecka z rejonu posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku, gdy w szkole funkcjonuje na tym poziomie edukacji jeden oddział, który jest oddziałem integracyjnym? Do tej klasy integracyjnej uczęszcza 14 uczniów, w tym 5 uczniów posiadających orzeczenie. Przyjęcie kolejnego dziecka z orzeczeniem doprowadziłoby do likwidacji klasy integracyjnej. Czy organ prowadzący może w takiej sytuacji wskazać inną placówkę, w której dziecko będzie mogło realizować obowiązek szkolny?

Czy można przenieść ucznia do innej szkoły specjalnej na wniosek rodziców?

Pytanie: Rodzic dziecko chce, aby dziecko kontynuowało naukę na kolejnym etapie edukacyjnym w szkole specjalnej w innym powiecie. Czy może żądać od organu prowadzącego umieszczenia dziecka w tej szkole?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel