Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 14 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?
Odpowiedź: Do 31 sierpnia 2020 r. nauczyciele są obowiązani do uczestniczenia w egzaminach gimnazjalnych w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, tj. w ramach 40-godzinnego tygodnia czasu pracy.

Trzy rodzaje obowiązków nauczycielskich

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Rozliczanie egzaminu gimnazjalnego do końca bez zmian

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest obowiązany w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego (art. 232 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Oznacza to, że nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela).

Tym samym do 31 sierpnia 2020 r. (ostateczny termin zakończenia kształcenia w gimnazjach), nauczyciele w ramach swoich obowiązków, wynikających z 40-godzinnej normy czasu pracy, mają obowiązek uczestniczenia w egzaminach gimnazjalnych.

Do 31 sierpnia 2020 r. udział w egzaminach gimnazjalnych nadal jest realizowany przez nauczyciela w ramach obowiązków wynikających z 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel