Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 14 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?
Odpowiedź: Do 31 sierpnia 2020 r. nauczyciele są obowiązani do uczestniczenia w egzaminach gimnazjalnych w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, tj. w ramach 40-godzinnego tygodnia czasu pracy.
Trzy rodzaje obowiązków nauczycielskich

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).
Rozliczanie egzaminu gimnazjalnego do końca bez zmian

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciel jest obowiązany w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, uczestniczyć także w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego (art. 232 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Oznacza to, że nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela).

Tym samym do 31 sierpnia 2020 r. (ostateczny termin zakończenia kształcenia w gimnazjach), nauczyciele w ramach swoich obowiązków, wynikających z 40-godzinnej normy czasu pracy, mają obowiązek uczestniczenia w egzaminach gimnazjalnych.

Do 31 sierpnia 2020 r. udział w egzaminach gimnazjalnych nadal jest realizowany przez nauczyciela w ramach obowiązków wynikających z 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel