Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Czas pracy dyrektora szkoły w praktyce – czyli ile godzin powinien być w placówce

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi przebywać na terenie szkoły przez 8 godzin dziennie? Co dokładnie oznacza nienormowany czas pracy dla dyrektora szkoły?

Narzucenie pedagogowi zrobienia 15-minutowej przerwy po 4 godzinach pracy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zlecić pedagogowi szkolnemu aby po 4 godzinach pracy zrobił przerwę 15 minutową na odpoczynek. W związku z przerwą czas pracy pedagoga ma wydłużyć się o 15 minut. Czy pedagog musi zastosować się do polecenia dyrektora?

Koła przedmiotowe w ramach czasu pracy i wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Czy po nowelizacji Karty Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel może być zobowiązany do prowadzenia koła przedmiotowego bez dodatkowego wynagrodzenia?

Wyjście do lekarza w godzinach pracy – czy nauczyciel musi odrobić zajęcia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu niepublicznym na pełen etat poszedł do lekarza w godzinach pracy i w związku z tym przepracował tego dnia tylko 3 godziny. Czy teraz musi odrobić 5 godzin pracy w ciągu 3 miesięcy?

Czas trwania zajęć specjalistycznych a czas pracy nauczyciela

Pytanie: Godzina zajęć logopedycznych trwa 45 min., a jaki jest czas pracy logopedy czy pedagoga w szkole?

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach etatu

Pytanie: Nauczyciel chce bezpłatnie prowadzić dodatkowe zajęcia dla uczniów w związku z realizacją awansu zawodowego. Jakie dodatkowe zajęcia może prowadzić nauczyciel w ramach swojego etatu i wynagrodzenia? Czy może to być koło zainteresowań, prowadzenie gazetki szkolnej itp.?

Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Pytanie: Jakie przepisy prawne regulują czas pracy biblioteki szkolnej (nauczyciela-bibliotekarza)?

Czas pracy wicedyrektora ma charakter zadaniowy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zobligować wicedyrektora do pracy na terenie szkoły 7 godzin dziennie?

Etat łączony z godzinami w świetlicy - czas trwania jednej godziny zajęć

Pytanie: Nauczyciele mają etaty łączone ze świetlicą. Ile powinni pracować w ramach godzin świetlicowych - 45 czy 60 minut?

Nieformalna świetlica w bibliotece - co na to przepisy

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel