Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Czterodniowy tydzień pracy dla społecznego kuratora sądowego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pełni funkcję społecznego kuratora sądowego, można ustalić czterodniowy tydzień pracy? 

Zniżka dla dyrektora w niepublicznym przedszkolu

Pytanie: Czy dyrektor niepublicznego przedszkola powinien mieć przydzielone godziny dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi czy może korzystać ze zniżki w pełnym wymiarze godzin?

Dla kogo dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.

Pytanie: 26 grudnia 2020 r. jako dzień świąteczny wypada zarazem w sobotę. Czy dyrektorzy i nauczyciele mogą skorzystać z dnia wolnego za święto wypadające w sobotę?

Realizacja część obowiązków zdalnie przez pedagoga szkolnego

Pytanie: Czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły może polecić pedagogowi szkolnemu pracę zdalną częściowo z miejsca zamieszkania (online z uczniami) a częściowo stacjonarnie w szkole?

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii 2020/2021

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii – regulacje na rok szkolny 2020/2021

Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdź, jakie zmiany może wprowadzić dyrektor oraz czy może się to odbyć kosztem przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

491cb55bba9b58cc448f9081d23ffea44f12869b-xlarge

Dzień wolny za święto dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych oraz pełniący funkcje kierownicze w szkołach feryjnych korzystają z urlopu w dniach roboczych. Nie ma to jednak wpływu na zasady rozliczania ich czasu pracy w tym m.in. nie daje prawa do dnia wolnego za święto.  

Godziny pracy nauczyciela wspomagającego w przedszkolu

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający pracujący w przedszkolu musi pracować w czasie realizowania podstawy programowej? Jakie przepisy regulują w jakich godzinach powinien pracować nauczyciel wspomagający?

5c5703bfd4093fa7a72b490f23241e0f8884a3e4-xlarge(2)

Zajęcia opiekuńcze w czasie zimowej przerwy świątecznej

W okresie zimowej przerwy świątecznej tylko dni ustawowo wolne od pracy są dniami wolnymi dla nauczycieli. Pozostałe dni robocze to jedynie dni wolne od zajęć. Przekonaj się, czy dyrektor ma obowiązek zorganizować w tym czasie zajęcia opiekuńcze, a tym samym zobowiązać nauczycieli do pracy a także, czy dyrektor może nie przychodzić w tym okresie do pracy.

59698569bdb195d3220377a758d7cfc3dcba048a-xlarge(1)

Możliwość realizacji więcej niż 1,5 godzin pensum przez nauczyciela

Nauczyciele często realizują maksymalny wymiar godzin zajęć i to nie tylko w jednej placówce. Sprawdź, czy taka sytuacja jest dopuszczalna i czy może się jej sprzeciwić organ prowadzący.

Czterodniowy tydzień pracy dla nauczyciela, który otworzył przewód doktorski

Pytanie: Czy nauczycielowi, który otworzył przewód doktorski przysługuje czterodniowy tydzień pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel