Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Nieformalna świetlica w bibliotece - co na to przepisy

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Ewidencja czasu pracy nauczycieli, gdy w szkole jest tylko dziennik elektroniczny

Pytanie: W jaki sposób ewidencjonować obecność nauczyciela w szkole, w której jest tylko dziennik elektroniczny? Czy nauczyciele powinni podpisywać listę obecności?

Święto przypadające w innym dniu niż niedziela, a wymiar czasu pracy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielom przysługuje dzień wolny od pracy za święto wypadające w inny dzień niż niedziela?

Okienka nie naruszają zasad czasu pracy nauczycieli

Dyrektor może zaplanować okienko nauczycielowi w trakcie realizacji pensum i zobowiązać go do wykonywania w tym czasie określonych zadań statutowych. Jeśli nauczyciel nie otrzyma poleceń do wykonania, może w czasie okienka opuścić teren przedszkola, ale tylko za zgodną dyrektora i po odnotowaniu tego faktu w książce wyjść.

Przerwy na karmienie piersią nie odlicza się od pensum

Przerwę na karmienie dziecka piersią odlicza się od ogólnego czasu pracy nauczycielki. Oznacza to, że pensum pozostaje bez zmian. Nauczycielce zatrudnionej na pełny etat na podstawie KN przysługuje 1-godzinna przerwa, a zatrudnionej na podstawie Kodeksu pracy -2 półgodzinne przerwy.

90761967944702535bdb9f46591801c2d2da39e0-large

Dni otwarte w szkołach a czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Szkoły, chcąc zapoznać uczniów i ich rodziców ze swoją ofertą oraz zachęcić do wyboru placówki, organizują dni otwarte. Zwykle jest to sobota, a więc dzień wolny od pracy pracowników szkoły. Osoby, które stawiły się do pracy w tym dniu muszą mieć zrekompensowany poświęcony czas. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć się z pracownikami szkoły za pracę w sobotę.

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli przedszkola

Pytanie: Czy nauczyciel przedszkola swoją obecność w pracy potwierdza wpisem do dziennika i podpisem, czy dodatkowo powinien podpisać sie na liście obecności, a co za tym idzie należałoby dodatkowo prowadzić kartę ewidencji czasu pracy?

Przerywany system czasu pracy wychowawcy internatu

Pytanie: Czy nauczyciel - wychowawca zatrudniony w internacie może przychodzić do pracy dwa razy w ciągu doby? Organizacja pracy naszego internatu przedstawia się następująco: pracujemy od godz.6 do godz. 10 a następnie od godz. 13 do godz. 22. Wychowawca realizuje tygodniowy wymiar godzin 30/30 oraz  korzysta z 11 godzinnego odpoczynku dobowego.

Etat łączony z godzinami w świetlicy - czas trwania jednej godziny zajęć

Pytanie: Nauczyciele mają etaty łączone ze świetlicą. Ile powinni pracować w ramach godzin świetlicowych - 45 czy 60 minut?

Przydzielenie zajęć indywidualnych z uczniem, gdy nauczyciel ma wolne w związku z wyjazdem jego klasy na wycieczkę

Pytanie: Uczniowie jednej z klas wyjechali na wycieczkę. Nauczycielka w związku z tym miała dwie godziny wolnego, gdyż w tym czasie w planie lekcji prowadziłaby zajęcia z uczniami, którzy wyjechali. Dyrektor zobowiązał nauczycielkę, by te dwie godziny wypracowała z uczniem nauczanym indywidualnie przez nauczyciela, który także wyjechał na wycieczkę.  Czy prawidłowo? Czy należy zapłacić za te godziny, jak za zastępstwo?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel