Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Czas pracy nauczyciela to także przygotowanie się do zajęć i samokształcenie

Pytanie: W szkole zatrudniony jest specjalista-logopeda w wymiarze całego etatu. Prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne z dziećmi. Kiedy dziecka nie ma na zajęciach (choroba, nieobecność w szkole), nauczyciel ma obowiązek poprowadzić zajęcia z innym dzieckiem, ewentualnie zostaje skierowany na niepłatne zastępstwo. Nie przysługuje mu czas na uzupełnianie dokumentacji, przygotowanie materiałów do kolejnych zajęć. Czy jest to zgodne z przepisami?

Zniesienie godzin karcianych a praca wychowawców w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

Pytanie: Czy w związku ze zmianami w zakresie czasu pracy nauczycieli obowiązek realizacji zajęć w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy obejmie także nauczycieli - wychowawców oraz wychowawców świetlicy szkolnej w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym? Czy tylko nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne?

Termin udzielenia dni wolnych za pracę za przepracowany dzień wolny od pracy

Pytanie: Nauczyciel działający w olimpiadach sportowych jako opiekun - wolontariusz, często wyjeżdża i organizuje zawody lub turnieje w dni wolne od pracy. Dyrektor zarządził, że w ramach takiej działalności sekcji szkolnej nauczyciel nie otrzyma dodatkowych wynagrodzeń finansowych, a jedynie dni wolne do wykorzystania w dowolnym terminie. Czy dyrektor może narzucić termin wybrania dni odpracowanych? Czy musi je przydzielić w bieżącym roku szkolnym?

Czas pracy specjalisty a czas prowadzenia zajęć

Pytanie: Pytanie dotyczy rozliczenia czasu pracy nauczycieli specjalistów, np. logopedy lub nauczyciela prowadzącego rewalidację indywidualną z uczniem. Specjaliści zabierają dzieci na zajęcia np. ze świetlicy szkolnej i prowadzą do swoich gabinetów. Czy czas pracy z dzieckiem liczony jest już od momentu prowadzenia dziecka na zajęcia czy dopiero od momentu wejścia do gabinetu? Czas przejścia z i do gabinetu zajmuje maksymalnie 2 minuty. Przykładowo - zaplanowano zajęcia w godz. 13.00- 13.30, po czym specjalista odprowadza dziecko do świetlicy i bierze inne dziecko na zajęcia 30 minutowe, które teoretycznie zaplanował w godz. 13.30- 14.00. Czy wtedy może wpisać w dziennik godz. 13.30- 14.00, czy musi zaplanować je np. 13.32-14.02?

Nieformalna świetlica w bibliotece - co na to przepisy

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Ewidencja czasu pracy nauczycieli, gdy w szkole jest tylko dziennik elektroniczny

Pytanie: W jaki sposób ewidencjonować obecność nauczyciela w szkole, w której jest tylko dziennik elektroniczny? Czy nauczyciele powinni podpisywać listę obecności?

Święto przypadające w innym dniu niż niedziela, a wymiar czasu pracy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielom przysługuje dzień wolny od pracy za święto wypadające w inny dzień niż niedziela?

Okienka nie naruszają zasad czasu pracy nauczycieli

Dyrektor może zaplanować okienko nauczycielowi w trakcie realizacji pensum i zobowiązać go do wykonywania w tym czasie określonych zadań statutowych. Jeśli nauczyciel nie otrzyma poleceń do wykonania, może w czasie okienka opuścić teren przedszkola, ale tylko za zgodną dyrektora i po odnotowaniu tego faktu w książce wyjść.

Przerwy na karmienie piersią nie odlicza się od pensum

Przerwę na karmienie dziecka piersią odlicza się od ogólnego czasu pracy nauczycielki. Oznacza to, że pensum pozostaje bez zmian. Nauczycielce zatrudnionej na pełny etat na podstawie KN przysługuje 1-godzinna przerwa, a zatrudnionej na podstawie Kodeksu pracy -2 półgodzinne przerwy.

90761967944702535bdb9f46591801c2d2da39e0-large

Dni otwarte w szkołach a czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Szkoły, chcąc zapoznać uczniów i ich rodziców ze swoją ofertą oraz zachęcić do wyboru placówki, organizują dni otwarte. Zwykle jest to sobota, a więc dzień wolny od pracy pracowników szkoły. Osoby, które stawiły się do pracy w tym dniu muszą mieć zrekompensowany poświęcony czas. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć się z pracownikami szkoły za pracę w sobotę.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel