ocena zachowania ucznia

Procedura rozpatrywania zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny zachowania

  Jeśli uczeń lub rodzic złożą zastrzeżenie do oceny musisz podjąć odpowiednie kroki. Zapoznaj się z nimi - zobacz, jak powinna wyglądać procedura rozpatrywania tego zastrzeżenia.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel