Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

Kara dla nauczyciela

Stan nieczynny w roku szkolnym 2017/2018

Nowe przepisy prawa oświatowego zmieniły sytuację części nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym. W związku z reformą oświaty nauczyciele zakończą przedterminowo stan nieczynny nawet gdy znajdą dodatkową pracę na część etatu. Sprawdź, kiedy nauczyciel ma obowiązek a kiedy możliwość powrotu do pracy ze stanu nieczynnego w zależności od tego, czy przeniesienie w stan nieczynny było na podstawie Karty Nauczyciela czy przepisów przejściowych.

Fotolia_100955937_Subscription_Monthly_XXL

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. nauczyciele będą realizować nową podstawę programową, która diametralnie różni się od poprzedniej. W związku z tym na dyrektorze spoczywa obowiązek opracowania nowych narzędzi monitorowania, adekwatnych do zmodyfikowanych założeń realizacji procesu wychowania przedszkolnego. Skorzystaj ze wskazówek i sprawdź, które wykorzystywane dotąd narzędzia musisz zaktualizować, a które opracować na nowo.

Fotolia_103786104_Subscription_Monthly_XXL

Nowości w zarządzaniu placówką oświatową w roku szkolnym 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 to początek reformy oświaty. To pierwszy rok, w którym weszło w życie nowe Prawo oświatowe. Dotychczasowe przepisy w większości przestały obowiązywać, a na ich miejsce weszły nowe, zmienione, dostosowujące regulacje do nowego ustroju szkolnego. Sprawdzamy, co się zmieniło, jakie nowości wprowadziły przepisy i o czym musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej!

Fotolia_61323167_Subscription_Monthly_XXL

10 najważniejszych obowiązków kadrowych dyrektora po rozpoczęciu roku szkolnego

Początek nowego roku szkolnego zawsze wiąże się z dużą liczbą obowiązków służbowych spoczywających na dyrektorze. Obowiązki te dotyczą w szczególności zatrudniania i dopuszczania do pracy nowych pracowników, wypłaty niektórych świadczeń, ale też stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Sprawdź, o jakich kwestiach należy pamiętać na początku września.

dyrektor / kierownik prowadzi zebranie

Zmiany na stanowiskach kierowniczych przed rokiem szkolnym 2017/2018 – 6 pytań i odpowiedzi

Przekształcenia wielu typów szkół, a zwłaszcza transformacje dotykające gimnazjum, rodzą pytania, jakie są dalsze losy dyrektorów szkół. Przepisy przejściowe przewidują dalsze pełnienie funkcji dyrektora niezależnie od przekształcenia. W niektórych przypadkach możliwe będzie także przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Sprawdź, jakich posunięć kadrowych może spodziewać się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty.

0d6d516a2ce8739458b7568fa856cb3e4beb35f6-large

10 zadań dyrektora związanych z przygotowaniem placówki do sezonu zimowego

Przepisy prawne nakazują przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa placówki oświatowej „co najmniej raz w roku”. Nie ma podanych terminów jej przeprowadzania, decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor. Podpowiadamy, kiedy najlepiej przeprowadzić kontrolę i jakie są najważniejsze obowiązki dyrektora szkoły przed sezonem zimowym.

dyrektor / kierownik prowadzi zebranie

12 pytań o funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole

Funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole, przedszkolu czy zespole szkół może budzić wiele wątpliwości. Problematyczne kwestie mogą dotyczyć zwoływania zebrań, podejmowania uchwał, czy zastępstw w prowadzeniu posiedzenia. Wiele z tych zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej. Odpowiadamy na 12 najczęstszych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem rady pedagogicznej oraz podpowiadamy, jak powinny wyglądać zapisy w regulaminie.

112daafa264b06b8e755d95dce01fcdc0480dc83-large

7 procedur zwalniania uczniów z zajęć na początku roku szkolnego

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć edukacyjnych z początkiem roku szkolnego, jak i w jego trakcie, może sprawiać wiele problemów. Związane jest to nie tylko z uzyskaniem wymaganej dokumentacji, lecz także z późniejszą klasyfikacją uczniów. Podpowiadamy, kiedy i na jakiej podstawie można zwolnić ucznia z zajęć.

72398510d89aebbcc9abdd672fec50d109eec6ba-large

8 decyzji dyrektora szkoły przydatnych przed końcem roku szkolnego

Pod koniec roku szkolnego i z początkiem kolejnego dyrektor musi podjąć wiele decyzji, m.in. tych związanych z wcześniejszym przyjęciem dziecka do szkoły czy odroczeniem obowiązku szkolnego. Przedstawiamy 8 najbardziej przydatnych decyzji w tym czasie.

mężczyzna z pudełkiem idzie po schodach

Bezprawne odwołanie z funkcji dyrektora - jak bronić się przed organem prowadzącym ?

Zarządzanie szkołą to trudna sztuka. Każdy dyrektor musi jednocześnie pełnić rolę nauczyciela, pracodawcy, menedżera i prawnika. Mnogość i stopień skomplikowania przepisów prawa oświatowego powoduje, że dyrektorzy często popełniają błędy. Uchybienia w dokumentacji pracowniczej, gospodarce finansowej szkoły czy też inne błędy o charakterze organizacyjnym nie uzasadniają jednak odwołania dyrektora ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej funkcji. Sprawdź, jakie roszczenia przysługują Ci w przypadku, gdy organ prowadzący bezprawnie odwoła Cię ze stanowiska.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel