Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

95a3d21d47a409fa7ce395b5c4352211ccda877e-large

Organizacja indywidualnego nauczania krok po kroku

Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne w porozumieniu z organem prowadzącym. Musi pamiętać, aby odbywało się ono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawdzamy, jakie obowiązki związane z indywidualnym nauczaniem ma dyrektor szkoły.

49798bd893cab30bc200394f0eec1bb09d22e0f8-large

Wykonując kompetencje dyrektora, pamiętaj o uprawnieniach związków zawodowych!

Zarówno Karta Nauczyciela, jak i inne przepisy prawa pracy nakładają na dyrektora obowiązek konsultowania lub uzgadniania niektórych decyzji z działającymi w szkole związkami zawodowymi. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy zwracać się do związków zawodowych i dlaczego warto o tym pamiętać.

ce60503d93ee967328bdd0427df38e71389c8262-large

Słów kilka o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela

31 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela, która objęła również postępowanie dyscyplinarne nauczycieli. Nowe przepisy mają zastosowanie dla postępowań wszczętych nie wcześniej niż 31 maja. Nowelizacja nie wprowadza jednak rewolucyjnych zmian, lecz ma zadanie uporządkować i usprawnić całą procedurę. Dyrektor szkoły, choć zwykle nie jest stroną postępowania wyjaśniającego ani dyscyplinarnego, to jednak posiada pewne prawa i obowiązki z nimi związane. Niewątpliwie warto je poznać!

387bb15f295e3440a15f0e014aa47ab1314ae034-large

Zmiany w roku szkolnym 2016/2017 i system oświaty w Polsce od 2017

Nowy rok szkolny przyniósł kilka istotnych zmian, w tym likwidację godzin karcianych. A kolejny będzie jeszcze ciekawszy – zacznie się reforma oświatowa. Zmiany w organizacji oświaty zawierają 2 projekty przygotowane przez MEN. Podpowiadamy, co się zmieni, na co muszą się przygotować szkoły i dyrektorzy placówek oświatowych!

194b690fc2b8da756018427b46831d1b1d5cf205-large

Obsada stanowisk kierowniczych - 6 wskazówek dla dyrektora szkoły

Obowiązkiem wicedyrektora jest zastępowanie dyrektora w kierowaniu szkołą w trakcie jego nieobecności. Poza stanowiskiem dyrektora możliwe jest również powierzenie innych stanowisk kierowniczych. Obsada kadry kierowniczej leży w gestii dyrektora szkoły. Należy jednak pamiętać o procedurze powierzania stanowisk kierowniczych, a w szczególności o konieczności zasięgnięcia opinii odpowiednich organów. Poznaj 6 wskazówek, które pomogą Ci obsadzić stanowisko kierownicze w szkole.

c05c61b4c69abcda6d58ba79cbd9e56fcf035f16-large

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2016/2017 – część II

Zapewnienie odpowiedniej kadry do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami oraz środki finansowe na ich realizację to jedne z ważniejszych zadań dyrektora placówki oświatowej. Nie zawsze jednak wiadomo, jaki specjalista pomoże dziecku z określonym zaburzeniem. Podpowiadamy więc, jak prawidłowo zatrudniać do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami.

87aebe2d176f9b3d73fbb27e68910c7e42a42072-large

Jak przyznać, obliczyć i wypłacić nagrodę jubileuszową dla nauczyciela – 11 przykładów z życia szkoły

Za wieloletnią pracę nauczyciel może się ubiegać o przyznanie nagrody jubileuszowej. Prawo i wysokość nagrody zależy wyłącznie od stażu pracowniczego nauczyciela, co stwarza wrażenie, że zasady przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej są proste. Niestety wiele zagadnień odnoszących się do nagrody jubileuszowej wywołuje wątpliwości w praktyce. Sprawdź, na co uważać, ustalając prawo i wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

512061ccd0b7257227167db22680e4e94f411e47-large

Zasiłek na zagospodarowanie – 7 wskazówek dla dyrektora

Początkujący nauczyciel po uzyskaniu stopnia kontraktowego ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie. Świadczenie to przysługuje tylko i wyłącznie po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Co więcej przepisy przewidują obowiązek jego zwrotu, jeśli nauczyciel nie zrealizuje dodatkowych warunków po jego przyznaniu. Sprawdź, kiedy powinieneś wypłacić zasiłek na zagospodarowanie i w jakich sytuacjach ubiegać się o jego odzyskanie.

049c2ce8340f210f537e1af0c94ca61e42b7197b-large

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2016/2017 – część I

Przepisy prawa zobowiązują placówki oświatowe do zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami warunków edukacji wyrównujących ich szanse oraz gwarantujących uczniom pełne włączenie w życie szkoły. Podpowiadamy, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jakie są zadania dyrektora w tym zakresie.

461de51ac8cedc8e61b6515510032183c9c98d37-large

Savoir–vivre w postępowaniu sądowym – czyli jak zachować się na rozprawie i poza nią

Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie jej obsługi finansowej, administracyjnej oraz prawnej. Dyrektor działający w imieniu szkoły, którą pracownik pozwał przed sąd pracy, może teoretycznie liczyć na pomoc wykwalifikowanego radcy prawnego lub adwokata współpracującego z organem prowadzącym. Co jednak w sytuacji, jeżeli taka pomoc z różnych względów nie będzie możliwa? Mając na uwadze znaczne sformalizowanie postępowania sądowego przedstawiamy wskazówki, które pomogą odpowiednio zachowywać się w trakcie tego postępowania, a w szczególności podczas rozprawy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel