Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

Plan urlopów pomaga dyscyplinować podwładnych, ale wiąże też firmę

Harmonogramy dostosowania sieci szkół – w gminie i powiecie

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowi ogół działań, które muszą podjąć gminy i powiaty w sferze prowadzonych przez siebie placówek. Uchwały muszą być podjęte najpóźniej do 31 marca 2017 r. Przedstawiamy 2 harmonogramy dostosowania sieci szkół!

W przypadku umowy na czas określony pracownikowi trzeba wydać świadectwo pracy zawsze gdy o to poprosi.

Nowe zasady wystawiania świadectw pracy – 7 przykładów z życia szkoły

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy modyfikujące zasady wystawiania świadectw pracy. Zmiany dotyczą sprawy kluczowej – terminów wystawiania świadectw pracy. Zmodyfikowano również treść świadectwa pracy. Stosując nowe regulacje, dyrektorzy powinni pamiętać też o przepisach przejściowych.

b7d546f6b55e6e471e6de5457b544322d9538ff8-medium

Ustalanie planu sieci i podejmowanie uchwał, czyli przekształcanie szkół w obliczu reformy oświaty

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe nie wskazują terminu przekazania pierwszych uchwał ws. sieci szkół kuratorowi, ale analiza przepisów nie daje innej możliwości ich podjęcia niż na początku lutego. Oznacza to, że samorządy dostały niecały miesiąc na opracowanie całej reformy, która określać ma plan postępowania ze szkołami w okresie przejściowym. Podpowiadamy, jakie uchwały należy podjąć oraz kto musi je zaopiniować.

cc0706668e53b1f0608e0e9da8f8f3ea62660753-medium

Przydział odzieży i obuwia roboczego w szkole

W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy dyrektor szkoły musi dopilnować, by każdy pracownik, wykonując pracę na stanowisku, na którym jest to konieczne, był wyposażony w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zagwarantowane pracownikom nieodpłatnie. Ewentualnie, odzież i obuwie robocze mogą zakupić we własnym zakresie pracownicy, niemniej jednak w takiej sytuacji należy im wypłacić ekwiwalent.

fca85fe69e998b8d2605d78704ee4e20f87ea134-medium

Uprawnienia emerytalne nauczycieli – cz. II (świadczenie kompensacyjne i emerytura pomostowa)

Nauczycielom, którzy nie spełniają warunków przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela, a nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, pozostaje rozważyć przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ze świadczeniem tym często mylona jest emerytura pomostowa, która jednak przysługuje bardzo wąskiej grupie nauczycieli.

5b1a479d385ecf7327f6235414bdf117fd4fdbf8-medium

Nowości w oświacie, czyli co nam przyniesie reforma od września 2017 r.

Wejście w życie ustaw reformujących system oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół. Jakie są konsekwencje związane z zarządzaniem placówką oświatową – przedstawiamy najważniejsze zadania na zbliżający się rok szkolny.

f7232b0136e19074faeaa2ab67a81cedbac0ce2a-medium

Uprawnienia emerytalne nauczycieli – cz. I (emerytura powszechna i emerytura bez względu na wiek)

Nauczyciele, tak jak każda inna grupa zawodowa, mogą po osiągnięciu stosownego wieku przejść na emeryturę powszechną. Niemniej jednak nieliczna grupa nauczycieli może jeszcze skorzystać z emerytury przyznawanej bez względu na wiek, która w praktyce jest świadczeniem wyższym. Przywilej ten przysługuje również dyrektorom szkół.

406b4be5078224eb9ad9e90caa9adf8e6f1ccc35-medium

Podsumowanie I półrocza w szkole – najważniejsze zadania dyrektora

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora na koniec półrocza.

693f085399ceb602ba487e2b29c73ac20acb529e-medium

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – 20 pytań i odpowiedzi

Okres od 1 stycznia do 31 marca wiąże się z obowiązkami pracodawcy w zakresie weryfikacji uprawnień i obliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Co do zasady wypłata popularnej trzynastki zależy od efektywnego przepracowania w danej szkole co najmniej 6 miesięcy. Jednakże w niektórych przypadkach pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego nawet wówczas, gdy przepracuje ten okres, a w innych sytuacjach trzynastka będzie mu przysługiwała mimo niezrealizowania tego wymogu. Mając na uwadze możliwość wystąpienia różnych stanów faktycznych, przedstawiamy 20 pytań i odpowiedzi dotyczących trzynastki.

d7597ee8c06dc97015bcdb8a0570f01be55f9fac-medium

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem dla nauczyciela – zasady udzielania i rozliczania

W ostatnich dniach przed Świętami Bożego Narodzenia nauczyciele wykorzystują przysługujące im nadal dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku 14 lat. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze dziennym lub godzinowym. W tym drugim przypadku udzielenie i rozliczenie zwolnienia wywołuje poważne wątpliwości, które postaramy się rozwiać.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel