Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strajk w szkole – poznaj rozwiązania, które pomogą Ci przetrwać ten trudny okres

Jak już informowaliśmy, na dzień 31 marca 2017 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział organizację strajku związanego z wdrażaną reformą oświaty. W związku z tym zarówno na dyrektorze, jak i pracownikach szkoły spoczywały będą dodatkowe obowiązki. Sprawdź, jak zachować się w okresie strajku, by nie naruszyć praw pracowniczych, a jednocześnie nie pozwolić na działania przekraczające uprawnienia strajkujących.

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach publicznych

Wyjaśniamy wątpliwości związane z przekształcaniem szkół i podejmowaniem uchwał

Pytań o przekształcanie szkół i wdrażanie przepisów związanych z reformą oświaty przybywa. Im więcej zadań dla dyrektora szkoły i organów prowadzących, tym więcej wątpliwości, czy podejmowane działania są zgodne z nowymi przepisami. Rozwiewamy najczęściej zgłaszane przez Czytelników Portalu Oświatowego wątpliwości dotyczące m.in. statutów przekształcanych placówek czy konsekwencji niepodjęcia uchwał.

Nawet jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niezawinionych przez pracownika, pracodawca ma obowiązek skonsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi.

Zwolnienie nauczyciela z pracy z powodów zdrowotnych – 10 przykładów z życia szkoły

Rozwiązanie nauczycielskiego stosunku pracy może być spowodowane nie tylko brakiem możliwości dalszego zatrudnienia podyktowanym zmianami organizacyjnymi w placówce. Co oczywiste, zwolnienie nauczyciela z pracy może nastąpić także z przyczyn zdrowotnych. Sprawdź w jakich przypadkach dyrektor powinien, a w jakich może zwolnić nauczyciela z pracy.

dyrektor / kierownik prowadzi zebranie

12 pytań o funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole

Funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole, przedszkolu czy zespole szkół może budzić wiele wątpliwości. Problematyczne kwestie mogą dotyczyć zwoływania zebrań, podejmowania uchwał, czy zastępstw w prowadzeniu posiedzenia. Wiele z tych zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej. Odpowiadamy na 12 najczęstszych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem rady pedagogicznej oraz podpowiadamy, jak powinny wyglądać zapisy w regulaminie.

Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje w ciągu roku od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Jak ustalić, czy kandydat na nauczyciela nie był karany – 8 wskazówek dla dyrektora szkoły

Zatrudniając nauczyciela, dyrektor musi upewnić się, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności karnej oraz dyscyplinarnej. O ile w zakresie niekaralności karnej nie przewidziano żadnych zmian w przepisach prawa, o tyle od 1 marca 2017 r. wprowadzona zostanie złożona procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej. Sprawdź, jakie obowiązki będą spoczywały na dyrektorze szkoły w związku z jej wprowadzeniem.

Plan urlopów pomaga dyscyplinować podwładnych, ale wiąże też firmę

Harmonogramy dostosowania sieci szkół – w gminie i powiecie

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowi ogół działań, które muszą podjąć gminy i powiaty w sferze prowadzonych przez siebie placówek. Uchwały muszą być podjęte najpóźniej do 31 marca 2017 r. Przedstawiamy 2 harmonogramy dostosowania sieci szkół!

W przypadku umowy na czas określony pracownikowi trzeba wydać świadectwo pracy zawsze gdy o to poprosi.

Nowe zasady wystawiania świadectw pracy – 7 przykładów z życia szkoły

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy modyfikujące zasady wystawiania świadectw pracy. Zmiany dotyczą sprawy kluczowej – terminów wystawiania świadectw pracy. Zmodyfikowano również treść świadectwa pracy. Stosując nowe regulacje, dyrektorzy powinni pamiętać też o przepisach przejściowych.

b7d546f6b55e6e471e6de5457b544322d9538ff8-medium

Ustalanie planu sieci i podejmowanie uchwał, czyli przekształcanie szkół w obliczu reformy oświaty

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe nie wskazują terminu przekazania pierwszych uchwał ws. sieci szkół kuratorowi, ale analiza przepisów nie daje innej możliwości ich podjęcia niż na początku lutego. Oznacza to, że samorządy dostały niecały miesiąc na opracowanie całej reformy, która określać ma plan postępowania ze szkołami w okresie przejściowym. Podpowiadamy, jakie uchwały należy podjąć oraz kto musi je zaopiniować.

cc0706668e53b1f0608e0e9da8f8f3ea62660753-medium

Przydział odzieży i obuwia roboczego w szkole

W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy dyrektor szkoły musi dopilnować, by każdy pracownik, wykonując pracę na stanowisku, na którym jest to konieczne, był wyposażony w odzież i obuwie robocze. Środki te powinny być zagwarantowane pracownikom nieodpłatnie. Ewentualnie, odzież i obuwie robocze mogą zakupić we własnym zakresie pracownicy, niemniej jednak w takiej sytuacji należy im wypłacić ekwiwalent.

fca85fe69e998b8d2605d78704ee4e20f87ea134-medium

Uprawnienia emerytalne nauczycieli – cz. II (świadczenie kompensacyjne i emerytura pomostowa)

Nauczycielom, którzy nie spełniają warunków przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela, a nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, pozostaje rozważyć przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ze świadczeniem tym często mylona jest emerytura pomostowa, która jednak przysługuje bardzo wąskiej grupie nauczycieli.

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel