Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

5b1a479d385ecf7327f6235414bdf117fd4fdbf8-medium

Nowości w oświacie, czyli co nam przyniesie reforma od września 2017 r.

Wejście w życie ustaw reformujących system oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół. Jakie są konsekwencje związane z zarządzaniem placówką oświatową – przedstawiamy najważniejsze zadania.

f7232b0136e19074faeaa2ab67a81cedbac0ce2a-medium

Uprawnienia emerytalne nauczycieli – cz. I (emerytura powszechna i emerytura bez względu na wiek)

Nauczyciele, tak jak każda inna grupa zawodowa, mogą po osiągnięciu stosownego wieku przejść na emeryturę powszechną. Niemniej jednak nieliczna grupa nauczycieli może jeszcze skorzystać z emerytury przyznawanej bez względu na wiek, która w praktyce jest świadczeniem wyższym. Przywilej ten przysługuje również dyrektorom szkół.

406b4be5078224eb9ad9e90caa9adf8e6f1ccc35-medium

Podsumowanie I półrocza w szkole – najważniejsze zadania dyrektora

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora na koniec półrocza.

693f085399ceb602ba487e2b29c73ac20acb529e-medium

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – 20 pytań i odpowiedzi

Okres od 1 stycznia do 31 marca wiąże się z obowiązkami pracodawcy w zakresie weryfikacji uprawnień i obliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Co do zasady wypłata popularnej trzynastki zależy od efektywnego przepracowania w danej szkole co najmniej 6 miesięcy. Jednakże w niektórych przypadkach pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego nawet wówczas, gdy przepracuje ten okres, a w innych sytuacjach trzynastka będzie mu przysługiwała mimo niezrealizowania tego wymogu. Mając na uwadze możliwość wystąpienia różnych stanów faktycznych, przedstawiamy 20 pytań i odpowiedzi dotyczących trzynastki.

d7597ee8c06dc97015bcdb8a0570f01be55f9fac-medium

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem dla nauczyciela – zasady udzielania i rozliczania

W ostatnich dniach przed Świętami Bożego Narodzenia nauczyciele wykorzystują przysługujące im nadal dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku 14 lat. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze dziennym lub godzinowym. W tym drugim przypadku udzielenie i rozliczenie zwolnienia wywołuje poważne wątpliwości, które postaramy się rozwiać.

61ca8703300d8464fdb479b0392fb7d645d34c72-medium

Przegląd najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

Już wiadomo, że reforma oświatowa wejdzie w życie, a najbliższy rok szkolny będzie pierwszym, który obejmie. Nie brakuje jednak zmian w przepisach oświatowych, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r. Przedstawiamy najważniejsze zmiany – choć część z nich jest jeszcze na etapie projektowania, ale planowany termin wejścia w życie wymienionych regulacji to 1 stycznia 2017 r.

8444a038f89288d353ec6d000848f24297e787bd-medium

Dwa stosunki pracy z jednym nauczycielem jednocześnie – kiedy jest to możliwe

W orzecznictwie Sądu Najwyższego sformułowano zasadę zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie jednego stosunku pracy jednocześnie. Zastosowanie tej reguły nie zawsze będzie możliwe w odniesieniu do nauczycieli. Sprawdź, kiedy dopuszczalne stanie się zawarcie z już zatrudnionym nauczycielem drugiej umowy o pracę jednocześnie.

3a62a63e0cda2b3b9d90d5f84bfe3842255b6456-medium

Inwentaryzacja 2016 – jak uniknąć błędów

Placówki oświatowe na ostatni dzień każdego roku obrotowego są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Podpowiadamy, w jaki sposób prawidłowo udokumentować oraz rozliczyć wyniki inwentaryzacyjne, a także wskazujemy najczęściej popełniane błędy – których lepiej uniknąć.

dcfc30e71e3ca91ed4fa78a3e9c7cb025a2f1ab8-medium

Przedświąteczna pomoc z ZFŚS – 6 wskazówek dla dyrektora szkoły

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przyznawane w trakcie całego roku kalendarzowego. Zwykle jednak działalność socjalna pracodawcy intensyfikuje się w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia. Poznaj 6 wskazówek, jakimi należy kierować się, przyznając świadczenia z ZFŚS w okresie świątecznym. Dzięki tym wskazówkom Twoje działania nie będą krzywdzące dla pracowników, a jednocześnie nie narazisz się na zarzuty ze strony organów podatkowych, ZUS i związków zawodowych.

bf9bf1377cdfd61c66ecd1a54e77725c012dc2f9-medium

Centra usług wspólnych – zmiany w zadaniach dyrektora z zakresu finansów publicznych

Organy prowadzące mogą tworzyć samorządowe centra usług wspólnych. Może wymóc to po stronie dyrektorów placówek oświatowych obowiązek rozwiązywania umów z własnymi księgowymi z powodu likwidacji ich stanowisk pracy. Podpowiadamy, jak na nowo zorganizować finanse w placówce ijakie uprawnienia ma dyrektor po wprowadzeniu wspólnej obsługi w samorządzie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel