Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

Choroba wychowawcy klasy co z dodatkiem

Dodatek funkcyjny nauczyciela w czasie choroby – czy i kiedy zaprzestać jego wypłacania

Jeżeli nauczyciel pełniący jedną z funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego (np. dodatku dla opiekuna stażu czy dodatku za wychowawstwo) zaprzestaje sprawowania tej funkcji w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy, powstaje wątpliwość czy należy nadal wypłacać ten dodatek. Zaprzestanie wypłacania dodatku funkcyjnego nauczyciela w czasie choroby możliwe jest pod jednym warunkiem. Sprawdź jakim.

Szkolenia BHP pracowników oświaty

Szkolenia BHP pracowników oświaty

To dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor musi więc zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami. Dotyczy to nie tylko uczniów, ale także pracowników szkoły. W tym zakresie jednym z podstawowych obowiązków są szkolenia BHP pracowników oświaty.

Ograniczenie praw rodzicielskich a prawo do informacji w szkole

Ograniczenie praw rodzicielskich a prawo do informacji w szkole

Rodzice wykonują swoje obowiązki wobec dziecka i korzystają ze swoich praw, o ile nie ograniczono lub nie pozbawiono ich praw. Jeśli w szkole zostanie przedstawione orzeczenie sądu dotyczące ograniczenia praw rodzicielskich jednego z rodziców, placówka musi je respektować. Problem w tym, jak prawidłowo odczytywać takie orzeczenia, a w konsekwencji, jak zależne od siebie jest ograniczenie praw rodzicielskich a prawo do informacji w szkole.

Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach – 9 wskazówek

Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach – 9 wskazówek

Nowe rozwiązania prawne pozwalają na rezygnacje z konkursów i przedłużenie kadencji dyrektora aż do 31 sierpnia 2026 r. Nie są to jednak jedyne warianty, jakie ma organ prowadzący. Sprawdź, jak zastosować każdy z nich i jakie warunki należy spełnić. Przekonaj się jak może wyglądać przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach.

Ocenianie i klasyfikowanie ucznia-cudzoziemca przyjętego w trakcie roku szkolnego

Ocenianie i klasyfikowanie ucznia-cudzoziemca przyjętego w trakcie roku szkolnego

Przyjmując ucznia-cudzoziemca do szkoły, pomimo bariery komunikacyjnej, trzeba jak najszybciej rozpoznać jego wiedzę i umiejętności. Ważne jest przede wszystkim określenie różnic programowych i poziomu wiedzy. Pozwala to na szybką organizację wsparcia. Podpowiadamy, jakiego wsparcia udzielić, aby możliwe było ocenianie i klasyfikowanie ucznia-cudzoziemca.

34c42f62563b611de6a8976dcd17d96ef4dffb1a-large

Dodatek stażowy wypłacany obok wynagrodzenia chorobowego w podstawie trzynastki

Wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy nie wlicza się do podstawy trzynastki. W praktyce wątpliwości budzi dodatek stażowy wypłacany obok wynagrodzenia chorobowego. Poznaj najnowsze stanowisko ministerstwa pracy w sprawie wliczania dodatku stażowego za czas choroby do podstawy trzynastki.

edukacja domowa

Kompendium wiedzy z zakresu edukacji domowej – w czasie pandemii i nie tylko

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. edukacja domowa, to w tym roku szkolnym wyjątkowo często spotykana forma nauczania. Aby prawidłowo zorganizować takie nauczanie, trzeba przeanalizować przepisy. Dlatego stworzyliśmy kompendium wiedzy z zakresu edukacji domowej, które pomoże dyrektorowi prawidłowo zorganizować tę formę nauki.

Emerytury i świadczenia kompensacyjne nauczyciela: 8 rozwiązań

Emerytury i świadczenia kompensacyjne nauczyciela: 8 rozwiązań

Powoli zbliża się okres ruchu kadrowego. Niektórzy nauczyciele rozważają odejście z pracy na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne. Niewykluczone jest też, że niektórzy chcą odejść wcześniej, niż z końcem roku szkolnego. Przedstawiamy rozwiązania problemów najczęściej nurtujących naszych Czytelników.

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. W szczególności nie można wypowiedzieć ani rozwiązać jej stosunku pracy.  Jeżeli to pracownica w ciąży złoży wypowiedzenie lub rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron, może wycofać się z tej decyzji i zachować pracę. Sprawdź, jak w praktyce działa ochrona przed utratą pracy pracownicy szkoły w ciąży.

Uprawnienia pracownicy szkoły w ciąży

Uprawnienia pracownicy szkoły w ciąży

Pracownica w ciąży może korzystać z dodatkowych uprawnień związanych z organizacją jej pracy. Dodatkowo, w każdej chwili może przejść na zwolnienie lekarskie, co powoduje konieczność zorganizowania zastępstwa. Poznaj uprawnienia pracownicy szkoły w ciąży. Sprawdź też, jak rozwiązać zastępstwo za nauczycielkę pełniącą funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz opiekuna stażu.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel