Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

rozliczanie urlopu wypoczynkowego z kodeksu pracy

Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego na podstawie Kodeksu pracy

Sprawdź, jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, w tym w niepełnym wymiarze godzin oraz tylko przez część roku kalendarzowego. Skorzystaj z 12 praktycznych przykładów i 2 kalkulatorów, które pomogą rozliczać urlop wypoczynkowy.

18cfaad6f1828be8157dac9e2dc2f8b3955d2d8b-large

Jak zorganizować śródroczne posiedzenie rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

Obowiązkiem rady pedagogicznej jest m.in. klasyfikacja śródroczna. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie zebrania rady, które najlepiej zorganizować pod koniec pierwszego półrocza. Poza samą klasyfikacją na śródrocznym posiedzeniu rady warto podjąć się oceny pracy szkoły i ustalenia ewentualnych poprawek i ulepszeń w zasadach funkcjonowania szkoły, które przyjęto na początku roku szkolnego. Sprawdź, jak zorganizować śródroczne posiedzenie rady pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.

4a055c86d7fd61c3c7972e8c234ac22dfb6ebbd5-xlarge(3)

Uniknij 25 błędów przy wypłacie trzynastki za 2019 rok

Zanim podejmiesz decyzję o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. sprawdź, czy robisz to właściwie i uniknij 25 błędów, które przydarzyły się innym dyrektorom.

13975d9cb3bdb48ddf4c7be0bbf1593faf5db34e-large

Procedura antynarkotykowa – czyli jak przeciwdziałać używkom w szkole

Niestety szkoły i placówki oświatowe nie są wolne od problemów związanych z zażywaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych substancji psychoaktywnych. Co oczywiste aby uchronić uczniów przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi szkoła musi zapobiegać i przeciwdziałać tego typu zachowaniom. Sprawdź, jakie obowiązki ciążą w związku z tym w szkole.

a424e54add644e1f94f986458dac1281875dd367-xlarge(8)

Popełnienie przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka – postępowanie i analiza przypadków

Dyrektor szkoły (przedszkola) ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o każdym czynie naruszającym prawa i dobro dziecka. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób spełnić ten obowiązek oraz jakie informacje zamieścić w zawiadomieniu. Dowiedz się, co grozi dyrektorowi, który nie przekazał zawiadomienia w terminie.

92ecdb429a6ebed5ed7b9a927290dd8a5b2b7039-xlarge

Jak przygotować sprawozdanie finansowe szkoły za 2019 rok

Każda szkoła, przedszkola i placówka oświatowa działająca w formie jednostki budżetowej obowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe. Dokument ten należy przygotować według stanu na koniec każdego roku obrotowego tj. 31 grudnia. Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo przygotować sprawozdanie finansowe Twojej szkoły, przedszkola lub placówki za 2019 r.

fbfb2197534bd9548e16ab489b0ff95f73400cf3-large

Sprawdź, jak opracować plan finansowy szkoły na 2020 r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego konieczne jest przygotowanie planu finansowego na kolejny rok. Celem planu jest określenie planowanych na kolejny rok budżetowy dochodów i wydatków, a także określenie źródła dochodów budżetowych. Sprawdź, jak krok po kroku opracować i wprowadzić plan finansowy na kolejny rok.

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu)

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu) – jak zorganizować i przeprowadzić

Zatrudnienie pracowników szkoły samorządowej na stanowisku urzędniczym zazwyczaj wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować konkurs na stanowisko urzędnicze w placówce oświatowe oraz kiedy przeprowadzenie konkursu nie jest wymagane.

176e299b9dc5335eddde39bd2b5eb04ff3cf05ed-large

Inwentaryzacja w szkołach i placówkach w 2019 r. – krok po kroku

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego każda szkoła i placówka oświatowa ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Jest to dość złożony proces, który powinien zostać oparty na uprzednio przygotowanym harmonogramie. Sprawdź, jak krok po kroku przeprowadzić inwentaryzację w 2019 r.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel