Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

fbfb2197534bd9548e16ab489b0ff95f73400cf3-large

Sprawdź, jak opracować plan finansowy szkoły na 2020 r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego konieczne jest przygotowanie planu finansowego na kolejny rok. Celem planu jest określenie planowanych na kolejny rok budżetowy dochodów i wydatków, a także określenie źródła dochodów budżetowych. Sprawdź, jak krok po kroku opracować i wprowadzić plan finansowy na kolejny rok.

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu)

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu) – jak zorganizować i przeprowadzić

Zatrudnienie pracowników szkoły samorządowej na stanowisku urzędniczym zazwyczaj wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować konkurs na stanowisko urzędnicze w placówce oświatowe oraz kiedy przeprowadzenie konkursu nie jest wymagane.

176e299b9dc5335eddde39bd2b5eb04ff3cf05ed-large

Inwentaryzacja w szkołach i placówkach w 2019 r. – krok po kroku

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego każda szkoła i placówka oświatowa ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Jest to dość złożony proces, który powinien zostać oparty na uprzednio przygotowanym harmonogramie. Sprawdź, jak krok po kroku przeprowadzić inwentaryzację w 2019 r.

51da66af86e30111d75f53817938f3f1ff5f0a57-large

Jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w r. szk. 2019/2020

Obowiązkiem każdego dyrektora przedszkola jest monitorowanie podstawy programowej. W tym celu dyrektor powinien korzystać z narzędzi monitorowania adekwatnych do zmodyfikowanych założeń realizacji procesu wychowania przedszkolnego. Sprawdź, jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.

wzory dokumentów dla komisji na kontraktowego

Procedura postępowania komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Od 31 października dyrektor ma 2 miesiące na powołanie komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzenie rozmowy oraz wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły (przedszkola) i komisja kwalifikacyjna oraz pobierz 12 wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - nowy termin składania wniosków

1 września 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które zobowiązuje dyrektorów do złożenia do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, do 31 października. Sprawdźmy, komu i jakie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli można sfinansować.

585c1ac76c6f2d41b42e72063f719a0257e0f496-xlarge(1)

Sprawdź, kiedy konieczna jest współpraca z rodzicami ucznia

Jednym z obowiązków szkoły jest współpraca z rodzicami w różnych sferach działalności szkoły. Współpraca ta może polegać na działaniu za zgodą lub na wniosek rodziców, zasięganiu opinii czy też po prostu na informowaniu. Obowiązek kooperacji może spoczywać zarówno na nauczycielach, jak i na dyrektorze szkoły. Sprawdź, w jakich przypadkach i w jaki sposób należy kooperować z rodzicami.

a33a2eb2084db50b2edb203e367e7587eccf899e-xlarge(1)

10 obowiązków dyrektora związanych z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy

Niezależnie od wielkości szkoły i woli jej dyrektora, pracownik może zostać wybrany społecznym inspektorem pracy i uzyskać szereg uprawnień w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy w placówce. Poznaj kompetencje społecznego inspektora pracy oraz sprawdź, jakie wiążą się z nimi obowiązki dyrektora szkoły.

593df4e53d8de680a6f4722e81678878a7118c00-xlarge(1)

Opieka zdrowotna w oświacie – wyjaśniamy wybrane kwestie (cz. II)

Przedstawiamy kolejne zagadnienia dotyczące zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami. W tym zakresie bardzo istotne jest ustalenie, jakie obowiązki spoczywają na organie prowadzącym, a jakie na dyrektorze szkoły. Dyrektor powinien też wiedzieć, czy w ogóle a jeśli tak, to w jakim zakresie może obciążyć obowiązkami z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami pracowników szkoły. Te i inne kwestie wyjaśniamy w temacie tygodnia.

dziecko u lekarza

Opieka zdrowotna w oświacie – wyjaśniamy wybrane kwestie (cz. I)

Jak wiadomo, od 12 września 2019 r. obowiązują nowe reguły organizacji opieki zdrowotnej dla uczniów. W związku z tym konieczne jest nawiązanie współpracy z odpowiednimi podmiotami leczniczymi. Ja uregulować tę współpracę? Jakie elementy powinny zawierać umowy z podmiotami leczniczymi? W jakich placówkach oświatowych nie ma konieczności zawierania takich umów? Sprawdź w temacie tygodnia.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel