Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Czy można utajnić oceny przed rodzicami na żądanie pełnoletniego ucznia

Pytanie: Pełnoletni uczeń wystąpił z pismem do dyrektora o nieudostępnianie informacji o jego nauce rodzicom? Czy dyrektor powinien przychylić się do prośby ucznia?

Czy można przenosić oceny cząstkowe na kolejny rok szkolny

Pytanie: Czy oceny z poprzedniego roku szkolnego można przepisywać w nowym roku szkolnym? 

Powtarzanie klasy – nie zawsze bez ograniczeń

Pytanie: Czy niepełnoletni uczeń w szkole ponadgimnazjalnej może kilkakrotnie powtarzać tę samą klasę? Czy istnieje przepis ograniczając tę możliwość oraz czy te same zasady dotyczą uczniów pełnoletnich i słuchaczy w szkołach dla dorosłych?

Skreślenie nieklasyfikowanego ucznia – czy to zasadne

Pytanie: Czy uczeń klasy pierwszej technikum, który ze względu na notoryczną absencję w szkole został z końcem czerwca niesklasyfikowany, automatycznie pozostaje w klasie i powtarza rok? Czy jest nadal uczniem technikum?

Obligatoryjny egzamin klasyfikacyjny – czy to zgodne z prawem

Pytanie: Czy możemy zapisać w statucie szkoły ponadpodstawowej, że uczeń, który ma niższą frekwencję niż 50% z danego przedmiotu, obligatoryjnie pisze egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

Zmiana oceny z zachowania – czy konieczna jest nowa uchwała RP

Pytanie: Rodzic złożył odwołanie od oceny jego dziecka z zachowania. Czy po rozpoznaniu odwołania dyrektor musi zwłoać nadzwyczajną radę pedagogiczną i jeszcze raz zatwierdzić wyniki klasyfikacji?

Czy można nie klasyfikować niepełnosprawnego ucznia

Pytanie: Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może być nieklasyfikowany z przedmiotów (ocena opisowa) z powodu braku wiedzy i umiejętności? 

Pozostawienie ucznia w tej samej klasie na wniosek rodziców – kiedy to możliwe

Pytanie: Uczeń klasy IV objęty indywidualna ścieżka edukacyjną osiąga dopuszczające oceny z poszczególnych przedmiotów. Matka prosi o pozostawienia dziecka w klasie czwartej. Czy ten wniosek powinien być uwzględniony?

Egzamin poprawkowy w klasie VIII

Pytanie: Czy uczeń w klasie VIII mający jedną lub dwie oceny niedostateczne może mieć egzamin poprawkowy w sierpniu czy też nie kończy szkoły?

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach rocznych – czy także w klasach I-III

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach należy informować na piśmie również rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel