Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Czy po przekształceniu gimnazjum na liceum można zmienić zasady oceniania

Pytanie: Od 1 września gimnazjum przekształca się w liceum ogólnokształcące. Czy zasady oceniania zachowania mogą być inne dla gimnazjum i LO? Czy ustalając ocenę wzorową z przedmiotu, można zapisać w statucie, że są to wiadomości i umiejętności wykraczające poza program.

Uwzględnienie ocen uzyskanych w trakcie pobytu w szpitalu

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić oceny uzyskane przez ucznia w trakcie jego kilkudniowego pobytu w szpitalu? Na czym uwzględnienie to ma polegać i czy oceny te mają wpływ na ocenę roczną?

Powtórne powtarzanie klasy przez ucznia I etapu edukacyjnego – czy możliwe

Pytanie: Czy uczeń klasy I szkoły podstawowej może nie otrzymać promocji do klasy II przez dwa kolejne lata?

Niezorganizowanie lekcji religii w II semestrze – co z ocenami uczniów

Pytanie: W jaki sposób dokonać klasyfikacji uczniów, którzy w II semestrze nie mają lekcji religii? Katecheta uległ wypadkowi i nie ma za niego zastępstwa. Jaka ocena/jaki zapis powinien pojawić się na świadectwie?

Czy możliwe jest dodatkowe wprowadzenie ocen wyrażonych w stopniach dla ucznia z niepełnosprawnością

Pytanie: Sprawa dotyczy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym chodzącego do klasy integracyjnej w gimnazjum. Czy zgodnie z przepisami można uczniowi stawiać oceny cząstkowe wyrażone cyframi w dzienniku, by nie czuło się wyobcowane w klasie, docenione i miało poczucie integracji? Szczególnie gdy uczeń uczestniczy w większości zajęć z klasą i bywa odpytywane oraz pisze wszystkie sprawdziany z materiału omawianego na lekcji w treści i formie dostosowanej do swoich możliwości?

Ocena zachowania ucznia z zespołem Aspergera

Pytanie: Czy nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę naganną zachowania na podstawie systemu oceniania – punktów minusowych, opinii swojej i klasy, gdzie uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na zespół Aspergera)?

Brak zaświadczenia z kursu zawodowego – czy można klasyfikować ucznia

Pytanie: Uczniowie szkoły zawodowej w szkole realizują kształcenie ogólne, poza szkołą na kursach odbywają kształcenie teoretyczne w zakresie poszczególnych zawodów. Kursy odbywają się w różnych terminach, dlatego zaświadczenia dla uczniów i oceny spływają też różnie. W okolicach końca I semestru jedni uczniowie mają oceny z przedmiotów zawodowych, inni jeszcze nie. Czy uczniom należy liczyć te oceny z kursu zawodowego na I semestr, czy dopiero na koniec roku?

Podwyższenie oceny ucznia w systemie punktowym

Pytanie: W szkole obowiązuje punktowy system oceniania. Czy jeżeli wychowawca obliczył, że z punktowego systemu ocenia zachowania uczniowi wychodzi ocena dobra, czy może podnieść ocenę do bardzo dobrej? Czy ma takie prawo, jeżeli tak to na jakiej podstawie?

Ocena z religii na świadectwie, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia tylko w pierwszym półroczu

Pytanie: Uczeń pierwszy semestr uczęszczał na religię i otrzymał ocenę na I semestr. Natomiast w II półroczu uczęszczał tylko na etykę. Czy ocena z I semestru z religii ma być na świadectwie?

Ocena z próbnego egzaminu w dzienniku – czy należy wpisać

Pytanie: Czy można wpisać ocenę z przeprowadzonego próbnego egzaminu zewnętrznego (maturalnego bądź gimnazjalnego) do dziennika?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel