Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Uczeń szkoły specjalnej – czy może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem

Pytanie: Czy uczeń szkoły specjalnej może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?

Kto wykonawcą uchwały klasyfikacyjnej

Pytanie: Komu powierza się wykonanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej?

Sprawdź, kiedy klasyfikować ucznia z przedłużonym okresem nauki

Pytanie: Czy w arkuszu ocen ucznia, który ma wydłużony etap edukacyjny, wpisujemy wyniki klasyfikacji rocznej?

Sprawdź, czy konieczne jest uzasadnienie niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej

Pytanie: Czy nauczyciel, wystawiając ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych, ma obowiązek pisemnego uzasadnienia tej oceny i dołączenia jej do protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej?

Symbol „0” w wewnątrzszkolnym ocenianiu

Pytanie: Czy można stosować w ocenianiu wewnątrzszkolnym symbol „0” w przypadku, kiedy uczeń nie napisał pracy pisemnej w wyznaczonym terminie i nie przystąpił do poprawy tejże pracy pisemnej lub odmówił pisania pracy pisemnej mimo obecności w szkole? Ten symbol wpływałby wówczas na obniżenie średniej oceny.

Jakie wymagania na ocenę celującą

Pytanie: Czy zapisy w wewnątrzszkolnym ocenianiu stanowiące o wymaganiach wykraczających poza program nauczania na ocenę celującą są zgodne z prawem?

Odczytywanie przewidywanych ocen na forum klasowym – czy to możliwe

Pytanie: Czy nauczyciel może na forum klasy odczytać uczniom przewidywane oceny na I semestr?

Cofnięcie ucznia do szkoły podstawowej z gimnazjum ze względu na brak promocji – co z egzaminem ósmoklasisty

Pytanie: Czy uczeń, który ukończył 6-klasową szkołę podstawową, a obecnie jest uczniem klasy 8 (po cofnięciu z gimnazjum ze względu na brak promocji do kl. 3) musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty? Czy jest to dla niego warunek ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej?

Zajęcia rozwijające zainteresowania – czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach, których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel