Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i z zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Zobacz, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Podwyższenie oceny ucznia w systemie punktowym

Pytanie: W szkole obowiązuje punktowy system oceniania. Czy jeżeli wychowawca obliczył, że z punktowego systemu ocenia zachowania uczniowi wychodzi ocena dobra, czy może podnieść ocenę do bardzo dobrej? Czy ma takie prawo, jeżeli tak to na jakiej podstawie?

Ocena z religii na świadectwie, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia tylko w pierwszym półroczu

Pytanie: Uczeń pierwszy semestr uczęszczał na religię i otrzymał ocenę na I semestr. Natomiast w II półroczu uczęszczał tylko na etykę. Czy ocena z I semestru z religii ma być na świadectwie?

Ocena z próbnego egzaminu w dzienniku – czy należy wpisać

Pytanie: Czy można wpisać ocenę z przeprowadzonego próbnego egzaminu zewnętrznego (maturalnego bądź gimnazjalnego) do dziennika?

Poprawianie ocen z prac pisemnych – na jakich lekcjach

Pytanie: Czy uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu czy kartkówki na zajęciach pozalekcyjnych, np. kółku, zajęciach wyrównawczych? Czy tylko na lekcji z danego przedmiotu w obecności całej klasy?

Powtarzanie klasy w szkole ponadgimnazjalnej – na jakich warunkach

Pytanie: Uczennica klasy III liceum nie ukończyła szkoły (ma 3 oceny niedostateczne). Nie złożyła podania o powtarzanie klasy oraz nie zabrała dokumentów do innej szkoły. W jaki sposób ją usunąć z listy uczniów oraz jaki zrobić zapis w księdze ucznia? Czy w takim przypadku dyrektor może wydać decyzję o skreśleniu z listy uczniów?

Zwolnienie lekarskie ucznia, który miał przystąpić do egzaminu poprawkowego

Pytanie: Uczeń przedstawił zwolnienie lekarskie do końca sierpnia, a na 25 sierpnia miał wyznaczony egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Czy może taki egzamin zdawać we wrześniu? Jak ma wyglądać wtedy jego promocja do klasy wyższej?

Zmiana decyzji rodziców o niepromowaniu ucznia klasy I – czy można zmienić uchwałę rady

Pytanie: Czy jest możliwość po klasyfikacji rady pedagogicznej zmiany uchwały ze względu na zmianę decyzji rodziców odnośnie promowania ucznia w kl. I–III? Rodzice napisali wniosek o niepromowanie ucznia z kl. I do II z powodu problemów z nauką. Rada pedagogiczna uwzględniając taka postawę rodziców, przychyliła się do wniosku i zapadła uchwała – uczeń nie uzyskał promocji. W dniu zakończenia roku szkolnego rodzice poinformowali dyrektora, że jednak się nie zgadzają na drugoroczność dziecka. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Zasady postępowania w przypadku odwołania od oceny rocznej

Pytanie: Co zrobić w przypadku, gdy rodzic odwołuje się od oceny na świadectwie z zajęć technicznych, z których uczeń dostał ocenę dobrą (nie oddał pracy w terminie)? W odwołaniu jest informacja, że dziecko nie będzie przystępowało do sprawdzianu, ale odwołanie jest oficjalne.

Roczna ocena klasyfikacyjna niższa o dwa stopnie od oceny śródrocznej

Pytanie: Czy uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych „dostateczny”, może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną „niedostateczny”?

Wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny przez radę pedagogiczną

Pytanie: Jak postąpić z uczniem nieklasyfikowanym z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, jeżeli rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na 1 lub 2 egzaminy klasyfikacyjne? Czy rodzice ucznia piszą podanie o egzamin klasyfikacyjny?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel