Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Diagnozy i egzaminy próbne a ocenianie śródroczne i roczne

Pytanie: Czy w szkole ponadpodstawowej obowiązkowe jest przeprowadzanie diagnoz i egzaminów próbnych? Czy ocenianie za te diagnozy powinno mieć wpływ na oceny śródroczne i roczne.

Uchwała klasyfikacyjna dotycząca ucznia w edukacji domowej

Pytanie: Uczeń klasy I spełnia obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej. Czy dokonując jego klasyfikacji (po wcześniejszym zdaniu egzaminu) rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę również w sprawie klasyfikacji tego ucznia.

Uchwała rady pedagogicznej ws klasyfikacji śródrocznej – czy na pewno

Pytanie: Czy zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej wymaga podjęcia uchwały rady pedagogicznej podczas zebrania skoro oceny śródroczne nie są ocenami promocyjnymi?

Zajęcia rewalidacyjne a klasyfikacja ucznia

Pytanie: Czy nieobecność dziecka na zajęciach rewalidacyjnych w szkole specjalnej ma wpływ na klasyfikacje ucznia?

Klasyfikacja ucznia przebywającego długotrwale w szpitalu

Pytanie: Uczeń aktualnie przebywa w szpitalu a dziennym oddziale i tam w szkole przyszpitalnej realizuje obowiązek szkolny. Która szkoła dokonuje klasyfikacji śródrocznej?

Ocena zachowania a zerowa frekwencja

Pytanie: Czy uczniowi, który ma prawie 100% nieobecności nieusprawiedliwionej i jest nieklasyfikowany z wszystkich przedmiotów wystawia się ocenę z zachowania?

Dwa wzory oceny opisowej w jednej szkole

Pytanie: Czy w jednej szkole można przyjąć dwa różne wzory oceny opisowej w klasach I-III?

Ocena śródroczna a prognozowana

Pytanie: Czy ocena śródroczna z przedmiotu może być niższa od prognozowanej?

Czy można skatalogować kryteria bieżącego oceniania

Pytanie: Czy obowiązuje uniwersalny katalog kryteriów oceniania bieżącego?

Promowanie ucznia w trakcie roku szkolnego

Pytanie: W szkole uczy się bardzo zdolne dziecko, które dyrektor chce przenieść w tym półroczu z klasy IV do klasy V. Czy jest to możliwe?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel