Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Obligatoryjny egzamin klasyfikacyjny – czy to zgodne z prawem

Pytanie: Czy możemy zapisać w statucie szkoły ponadpodstawowej, że uczeń, który ma niższą frekwencję niż 50% z danego przedmiotu, obligatoryjnie pisze egzamin klasyfikacyjny z tego przedmiotu?

Zmiana oceny z zachowania – czy konieczna jest nowa uchwała RP

Pytanie: Rodzic złożył odwołanie od oceny jego dziecka z zachowania. Czy po rozpoznaniu odwołania dyrektor musi zwłoać nadzwyczajną radę pedagogiczną i jeszcze raz zatwierdzić wyniki klasyfikacji?

Czy można nie klasyfikować niepełnosprawnego ucznia

Pytanie: Czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym może być nieklasyfikowany z przedmiotów (ocena opisowa) z powodu braku wiedzy i umiejętności? 

Pozostawienie ucznia w tej samej klasie na wniosek rodziców – kiedy to możliwe

Pytanie: Uczeń klasy IV objęty indywidualna ścieżka edukacyjną osiąga dopuszczające oceny z poszczególnych przedmiotów. Matka prosi o pozostawienia dziecka w klasie czwartej. Czy ten wniosek powinien być uwzględniony?

Egzamin poprawkowy w klasie VIII

Pytanie: Czy uczeń w klasie VIII mający jedną lub dwie oceny niedostateczne może mieć egzamin poprawkowy w sierpniu czy też nie kończy szkoły?

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach rocznych – czy także w klasach I-III

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach należy informować na piśmie również rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Czy niestrajkujący nauczyciele mogą wystawić oceny uczniom klas maturalnych

Pytanie: W naszej szkole nie strajkuje 2 nauczycieli. Czy mogą oni, na polecenie dyrektora, wystawić oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych?

Czy dyrektor może wystawić oceny za strajkujących nauczycieli

Pytanie: W związku ze strajkiem w klasach maturalnych nie wszystkie oceny zostały wystawione. Czy jeżeli strajk wciąż będzie trwał, dyrektor szkoły, może wystawić oceny za nauczyciela? I na jakiej podstawie? Czy na podstawie średnich ocen w dzienniku elektronicznym? A co z nauczycielami, którzy są na L-4 i nie wrócą do konferencji klasyfikacyjnej? Jak dyrektor ma się zachować w takich sytuacjach?

Klasyfikacja końcoworoczna uczniów w liceum, gdy w szkole trwa strajk

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów można przeprowadzić klasyfikację końcową uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego, gdy 100% członków rady pedagogicznej bierze udział w strajku nauczycieli?

Uczeń szkoły specjalnej – czy może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem

Pytanie: Czy uczeń szkoły specjalnej może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel