Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach rocznych – czy także w klasach I-III

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach należy informować na piśmie również rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Czy niestrajkujący nauczyciele mogą wystawić oceny uczniom klas maturalnych

Pytanie: W naszej szkole nie strajkuje 2 nauczycieli. Czy mogą oni, na polecenie dyrektora, wystawić oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych?

Czy dyrektor może wystawić oceny za strajkujących nauczycieli

Pytanie: W związku ze strajkiem w klasach maturalnych nie wszystkie oceny zostały wystawione. Czy jeżeli strajk wciąż będzie trwał, dyrektor szkoły, może wystawić oceny za nauczyciela? I na jakiej podstawie? Czy na podstawie średnich ocen w dzienniku elektronicznym? A co z nauczycielami, którzy są na L-4 i nie wrócą do konferencji klasyfikacyjnej? Jak dyrektor ma się zachować w takich sytuacjach?

Klasyfikacja końcoworoczna uczniów w liceum, gdy w szkole trwa strajk

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów można przeprowadzić klasyfikację końcową uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego, gdy 100% członków rady pedagogicznej bierze udział w strajku nauczycieli?

Uczeń szkoły specjalnej – czy może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem

Pytanie: Czy uczeń szkoły specjalnej może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?

Kto wykonawcą uchwały klasyfikacyjnej

Pytanie: Komu powierza się wykonanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej?

Sprawdź, kiedy klasyfikować ucznia z przedłużonym okresem nauki

Pytanie: Czy w arkuszu ocen ucznia, który ma wydłużony etap edukacyjny, wpisujemy wyniki klasyfikacji rocznej?

Sprawdź, czy konieczne jest uzasadnienie niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej

Pytanie: Czy nauczyciel, wystawiając ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych, ma obowiązek pisemnego uzasadnienia tej oceny i dołączenia jej do protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej?

Symbol „0” w wewnątrzszkolnym ocenianiu

Pytanie: Czy można stosować w ocenianiu wewnątrzszkolnym symbol „0” w przypadku, kiedy uczeń nie napisał pracy pisemnej w wyznaczonym terminie i nie przystąpił do poprawy tejże pracy pisemnej lub odmówił pisania pracy pisemnej mimo obecności w szkole? Ten symbol wpływałby wówczas na obniżenie średniej oceny.

Jakie wymagania na ocenę celującą

Pytanie: Czy zapisy w wewnątrzszkolnym ocenianiu stanowiące o wymaganiach wykraczających poza program nauczania na ocenę celującą są zgodne z prawem?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel