Czy statut gimnazjum włączonego do podstawówki jeszcze obowiązuje

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 4 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej, oddziały gimnazjalne obowiązuje statut byłego gimnazjum. Czy obecny dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania zmian w statucie gimnazjum – niektóre zapisy są niezgodne z prawem oświatowym.
Odpowiedź: Należy niezwłocznie znowelizować nowy statut szkoły podstawowej, dodając w nim rozdział dotyczący oddziałów gimnazjalnych. Statut gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej już nie obowiązuje.

Kiedy statut gimnazjum może nadal obowiązywać

Proszę zwrócić uwagę, że tylko statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach (art. 322 ust 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Zatem jeżeli gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej to statut szkoły podstawowej, który powinien być znowelizowany lub uchwalony nowy do 30 listopada, powinien zawierać zapisy dotyczące oddziałów gimnazjalnych.

W tym przypadku nie ma mowy o stosowaniu statutu dotychczasowego gimnazjum. Statut gimnazjum zachowuje ważność tylko w gimnazjum, które nie zostało włączone czy przekształcone w inna placówkę. Zgodnie z art. 322 ust. 6 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe statuty szkół podstawowych, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

W opisanej w pytaniu sytuacji statut dotychczasowego gimnazjum utraci moc, zaś postanowienia dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum powinny być ujęte w statucie ośmioletniej szkoły podstawowej.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel