Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Statut szkoły

Statut szkoły to jeden z najważniejszych dokumentów placówki, dlatego musi być on zawsze aktualny i zgodny z przepisami prawa. Eksperci Portalu Oświatowego odpowiadają tu na pytania: jak prawidłowo zaktualizować statut szkoły, kiedy należy go aktualizować i w jaki sposób, jak wprowadzać nowe zapisy, kiedy organ nadzorujący może zakwestionować jego zapisy. W zakładce tej znajdziesz mnóstwo porad i przykładowych zapisów statutów – aktualnych i gotowych do zastosowania w szkole!

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Na jakich przepisach prawa oświatowego powinien opierać się statut szkoły

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu była jak najbardziej wyczerpująca?

Utworzenie internatu – na podstawie zmian w statucie

Pytanie: Czy utworzenie internatu przy istniejącym liceum ogólnokształcącym możliwe jest na podstawie zmian w statucie szkoły?

Całkowity zakaz używania telefonów komórkowych - zapisy w statucie szkoły

Pytanie: Czy zapis w statucie szkoły zabraniający korzystania uczniom z komórek, nagrywania, filmowania jest zgodny z prawem?

Informacje o rodzaju dziennika lekcyjnego w statucie szkoły

Pytanie: Czy w statucie powinien się znaleźć zapis o dokumentowaniu przebiegu nauczania (dziennik papierowy i elektroniczny). Jeżeli tak, to w którym miejscu?

Zapisy w statucie liceum w sprawie egzaminów poprawkowych

Pytanie: Czy w statucie liceum dla młodzieży można zawrzeć zapis odnośnie obowiązku składania przez ucznia lub jego rodziców pisemnego wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego? Czy zgodne z prawem jest umożliwienie uczniowi wskazania oceny, o którą zamierza się ubiegać podczas egzaminu poprawkowego?

Wprowadzenie nowych zapisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Pytanie: W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole rozpoczną  naukę dzieci w klasie IV. Do tej pory uczyły się dzieci w klasach I-III. Zatem  WSO dotyczył tylko dzieci młodszych. Jakie kroki należy poczynić po napisaniu dalszej części WSO dotyczącej starszych dzieci? Czy wprowadzenie dalszej części potraktować jako wprowadzenie zmian czy uchwalić jako nowy dokument? Jaki zapis prawny powinien być na początku?

Zapisy dotyczące zasad oceniania wewnątrzszkolnego

Pytanie: W naszym zespole (gimnazjum i liceum) w Szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego nie ma informacji na temat procentowych wartości ilości punktów na poszczególne oceny. Nauczyciele w swoich przedmiotowych systemach oceniania doprecyzowują to samodzielnie. Efekt jest taki, że z jednego przedmiotu na ocenę dopuszczają a uczeń musi mieć 39% z innego wystarczy mu 20%. Poza tym niektórzy nauczyciele uważają, że 100% to ocena celująca inni, że to 100% plus zadanie dodatkowe. Chciałabym to w jakiś sposób ujednolicić. Jak to zrobić? Czy są jakieś pewne/jednolite zasady, którymi szkoła powinna się kierować? Rozporządzenie o ocenianiu tego nie precyzuje. Czy rozkład procentowy zależy tylko od decyzji szkoły? Jeśli tak, to kto powinien decydować?

Zasady działania świetlicy szkolnej - kto powinien je określić?

Pytanie: Czy istnieją jakieś przepisy normujące pracę świetlicy szkolnej? W szkole (zespół szkół - przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) jest ponad 100 dzieci zapisanych na świetlicę podczas, gdy organ prowadzący szkołę przeznaczył na opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej 1 etat. Czy jeden nauczyciel to nie za mało do opieki nad tyloma dziećmi?

Zapis dotyczący możliwości obniżenia uczniowi oceny w statucie szkoły

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis: "Proponowana uczniowi ocena śródroczna lub roczna może ulec podwyższeniu lub obniżeniu"? - pytanie dotyczy wprowadzenia zapisu "lub obniżeniu". Jeśli można wprowadzić taki zapis, to w jakiej sytuacji? Czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic ubiega się o podwyższenie proponowanej oceny, wg procedury opisanej już w statucie, czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic nie skorzystał z takiej możliwości?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel