Przekształcenie zespołu szkół z podstawówką i gimnazjum

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 24 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Czy w aktualnej sytuacji (zmiana systemu oświaty) w roku szkolnym 2017/2018 zasadne jest utworzenie zespołu szkół z obecnie funkcjonującego gimnazjum i szkoły podstawowej? Czy w przypadku takiej decyzji rady gminy kurator oświaty ma obowiązek wyrazić swoje stanowisko i czy jest ono wiążące dla samorządu? Czy w przypadku powołania zespołu szkół, musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora?
Odpowiedź: Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 nie jest zasadne, ponieważ zgodnie z zapisami projektu ustaw, 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty, która jest dla organu prowadzącego wiążąca. W przypadku powołania zespołu szkół musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora zespołu, ponieważ dotąd byli dyrektorzy samodzielnych szkół.

Zasady łączenia szkół w zespół…

Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88 ustawy - Prawo oświatowe, z tym, że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne (art. 91 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe). 

… zgodnie z nowymi przepisami

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel