Przekształcenie zespołu szkół z podstawówką i gimnazjum

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
Data publikacji: 24 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Czy w aktualnej sytuacji (zmiana systemu oświaty) w roku szkolnym 2017/2018 zasadne jest utworzenie zespołu szkół z obecnie funkcjonującego gimnazjum i szkoły podstawowej? Czy w przypadku takiej decyzji rady gminy kurator oświaty ma obowiązek wyrazić swoje stanowisko i czy jest ono wiążące dla samorządu? Czy w przypadku powołania zespołu szkół, musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora?
Odpowiedź: Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 nie jest zasadne, ponieważ zgodnie z zapisami projektu ustaw, 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty, która jest dla organu prowadzącego wiążąca. W przypadku powołania zespołu szkół musi być ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora zespołu, ponieważ dotąd byli dyrektorzy samodzielnych szkół.

Zasady łączenia szkół w zespół…

Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88 ustawy - Prawo oświatowe, z tym, że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne (art. 91 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe). 

… zgodnie z nowymi przepisami

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel