Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Członkostwo w OFE a uprawnienia emerytalne w kontekście urlopu zdrowotnego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 6 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy nauczyciel, który spełnił warunki dla wcześniejszej emerytury w 2008 r. ale przystąpił do OFE, może na trzy lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
Odpowiedź: Nie. Nauczyciel, który spełnia warunki stażowe, a w związku z tym posiada uprawnienia do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela, nie może skorzystać z urlopu zdrowotnego, choćby pozostawał członkiem OFE.
Prawo do emerytury wyklucza skorzystanie z urlopu zdrowotnego

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Oznacza to, że nauczyciel, który nabył już uprawnienia emerytalne, nie może skorzystać z urlopu zdrowotnego (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych wyklucza udzielenie mu urlopu dla poratowania zdrowia.
Nabycie prawa do emerytury może nastąpić wcześniej niż przejście na emeryturę

Należy wyjaśnić, co należy rozumieć przez nabycie uprawnień emerytalnych w kontekście wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela. Aby nabyć uprawnienia emerytalne, nauczyciel musi spełnić warunki stażowe tj. 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze - na dzień 31 grudnia 2008 r.

Natomiast wymogi rozwiązania stosunku pracy oraz nieprzystąpienia do OFE (ewentualnie złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa) należy uznać za warunki przejścia na emeryturę, a nie nabycia do niej uprawnień (wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03).

Oznacza to, że nauczyciel, który spełnia warunki stażowe związane z emeryturą, nie może skorzystać z urlopu zdrowotnego, choćby nadal pozostawał w zatrudnieniu lub był członkiem OFE.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2003 r. (I PK 72/03).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel