Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Udzielenie urlopu zdrowotnego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Kontynuacja bądź rozpoczęcie urlopu zdrowotnego po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Pytanie: Od 1 września 2017 będziemy jako samodzielne gimnazjum włączeni do szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły podstawowej nie planuje zatrudnienia kilku moich nauczycieli, czy mają oni możliwość skorzystania z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia? Jeśli tak, to do kiedy powinni złożyć odpowiedni wniosek?

Członkostwo w OFE a uprawnienia emerytalne w kontekście urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczyciel, który spełnił warunki dla wcześniejszej emerytury w 2008 r. ale przystąpił do OFE, może na trzy lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Wymóg 7 lat efektywnej pracy przed urlopem zdrowotnym

Pytanie: Mamy nauczycielkę która jest zatrudniona w naszej jednostce od 01.09.2011 r. na stanowisku psychologa. W zeszłym roku urodziła w październiku dziecko i planuje żeby po wykorzystaniu urlopu mac. i rodz. oraz urlopu wypoczynkowego uzupełniającego od stycznia 2017 r. pójść na urlop dla poratowania zdrowia na czas do 30.06.2017 r. Przed zatrudnieniem u nas nauczycielka ta pracowała jako nauczyciel j. niemieckiego od 01.09.1999. do 31.08.2006r., potem pracowała jako psycholog od 01.09.2009 do 31.08.2011r. Czy Pani ta może pójść na urlop dla poratowania zdrowia? Pragnę zaznaczyć, że wszędzie była zatrudniona w pełnym wymiarze. Nigdy dotąd nie korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny także dla dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia w trakcie swojej kadencji?

Kiedy należy składać wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego?

Pytanie: Od września mam mieć zmieniony wymiar godzin, ale chcę pójść na urlop zdrowotny. Czy mogę wręczyć mu orzeczenie lekarskie w czerwcu, a iść na urlop np. w sierpniu?

Urlop zdrowotny nie jest świadczeniem uznaniowym

Pytanie: Czy nauczycielowi dyplomowanemu można odmówić urlopu dla poratowania zdrowia na rok (spełnia wymogi formalne) z uwagi na brak godzin w następnym roku szkolnym?

Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej

Pytanie: Ile urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi przedszkola, który przebywał na urlopie zdrowotnym. Nauczycielowi udzielono urlopu proporcjonalnie do okresu przepracowanego czynnie. Czy słusznie?

Urlop dla poratowania zdrowia - jeden rok czyli ile?

Pytanie: Jak należy udzielić urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi na okres 12 miesięcy ? od 24 marca 2016 r. do 23 marca 2017 r., czy do 24 marca 2017 r.?

Ograniczenie zatrudnienia a możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie na pełen etat chce po raz pierwszy skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września. Dyrektor Szkoły z powodu braku możliwości przydzielenia pełnego etatu od 1 września musi wręczyć nauczycielowi ograniczenie do połowy etatu. Czy nauczyciel może w takim razie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia składając wniosek w trakcie okresu wypowiedzenia?

Urlop zdrowotny tylko do dnia rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Jesteśmy szkołą dla dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego , nauczanie i klasyfikacja semestralna. Nauczycielka  (zatrudniona przez mianowanie - pełny wymiar czasu pracy, staż 15 lat) przebywała od  marca 2014 r. kolejno: na zwolnieniu lekarskim , urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, obecnie do 26.02.2016 r. wykorzystuje uzupełniający urlop wypoczynkowy na 2014, 2015 r. W semestrze drugim 2015/2016 r. tj. od 01.02.2016 r.  do 31.08.2016 r. przydzielone zostały jej tylko 4/18 wymiaru zajęć (ma przygotowanie tylko do fizyki). Nie ma możliwości przydziału jej 9/18  i  wręczenia propozycji ograniczenia zatrudnienia. Poinformowaliśmy związki zawodowe, do których należy, o zamiarze rozwiązania stosunku pracy od 1 marca 2016 r. za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Minęło 2 tygodnie, nie mamy odzewu ze związków.  Czy nauczycielka może wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu zdrowotnego? I czy dyrektor powinien jej tego urlopu udzielić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel