20 mln zł na drugą edycję programu MALUCH 2013

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 19 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
20 mln zł na drugą edycję programu MALUCH 2013

Do 8 sierpnia 2013 r. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne niebędące jest mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Na drugą edycję Programu Maluch 2013 przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 mln zł, z możliwością jej zwiększenia.

Druga edycja programu w związku ze zmianą ustawy żłobkowej

Nowelizacja ustawy „żłobkowej” zmienia m.in. zakres podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw tym zmianom, organizuje konkurs na dotacje z programu MALUCH, w którym można skorzystać z nowych możliwości.

Dofinansowanie na nowe miejsca opieki utworzone do 31 grudnia 2013 r.

O dotacje mogą się ubiegać:

 1. osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.
Beneficjenci Programu zobowiązani będą do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego
Szczególna uwaga skupiona na dziennych opiekunów

Przy kwalifikowaniu beneficjentów Programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad małymi dziećmi w gminie, której dotyczy oferta, w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat w tej gminie,
 • podatkowe dochody gminy, na terenie której działa instytucja której dotyczy oferta, w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 • wysokość miesięcznej opłaty od rodzica za pobyt i wyżywienie dziecka,
 • forma opieki nad dziećmi - z preferencjami dla dziennego opiekuna.
Wysokość dofinansowania

Udział budżetu państwa w dofinansowaniu zakwalifikowanej oferty wynosi:

 • w przypadku żłobków na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  1050 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku klubów dziecięcych na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  520 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku dziennych opiekunów na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  1050 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku dziennych opiekunów na organizację nowych miejsc opieki u dziennego opiekuna w 2013 r.: 5000 zł, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.
Uzyskane kwoty dofinansowań na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r. uzyskane z dotacji z budżetu państwa pomniejszają  miesięczne opłaty rodziców.
Dofinansowaniu z budżetu państwa nie podlegają miejsca opieki, w przypadku których miesięczna opłata rodzica za pobyt i wyżywienie jest wyższa niż 200% kwoty miesięcznego dofinansowania na  zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r. - z uwzględnieniem rodzaju instytucji.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel