30 lipca poznamy projekt zmian przepisów dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 18 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Minęło już ponad pół roku odkąd Trybunał Konstytucyjny stwierdził wadliwość przepisów dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu edukacji z zapytaniem o stan prac nad zmianą niekonstytucyjnych przepisów. Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w tym zakresie ma zostać skierowany do konsultacji 30 lipca 2013 r. , jak wynika z odpowiedzi MEN.

RPO: Zostało 6 miesięcy na zmianę przepisów

Dnia 8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 UoSO, upoważniający Ministra Edukacji Narodowej do określenia zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli, jest niezgodny z Konstytucją i przestanie obowiązywać z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (pisaliśmy o tym w artykule: „TK: Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli niezgodne z Konstytucją”). Zbliżający się termin wejścia w życie wyroku, a także napływające skargi obywateli zaniepokojonych niepewnością co do podstaw rekrutacji do przedszkoli i szkół zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik, w wystąpieniu, zwrócił uwagę, że, „nowelizacja ustawy powinna jasno określać model sądowej kontroli decyzji podejmowanych w procesie rekrutacji. Zasady rekrutacji regulowane są nie tylko w aktach prawa powszechnie obowiązującego, ale wynikają także ze statutów placówek. Granica dopuszczalności tworzenia własnych zasad naboru powinna być precyzyjnie uregulowana w aktach prawa powszechnie obowiązującego i musi mieć wyraźną podstawę ustawową.”
MEN: 30 lipca 2013 r. przekażemy projekt ustawy do konsultacji

W odpowiedzi, resort edukacji wskazał że zmiany istniejących przepisów dotyczą w szczególności określenia na poziomie ustawowym:

  • kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych,
  • zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych,
  • procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku nieprzyjęcia dziecka lub ucznia do publicznego przedszkola lub publicznej szkoły
  • zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.
Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty do konsultacji z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi resortami ustalono na 30 lipca 2013 r

Źródło:

  • strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).
  • wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej (RPO/654450/10/I/106.9 RZ) wraz z odpowiedzią z 8 lipca 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel