Badanie jakości i efektywności polskiej edukacji

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 21 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą projekt „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą projekt „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Nowa podstawa programowa - jak funkcjonuje w praktyce

Badania skupią się na funkcjonowaniu w praktyce szkolnej nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) oraz rozwijaniu narzędzi wspierających wdrażanie podstawy programowej.

Spotkanie 31 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Warszawie

W ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” w Kuratorium Oświaty w Warszawie odbędzie się spotkanie z wytypowanymi szkołami z Mazowsza, biorącymi udział w badaniu.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00, w sali 109 na I piętrze
Badanie w 5 województwach

Badaniem objętych zostanie pięć województw: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie - w sumie  około 60 szkół, w tym ok. 5000 uczniów, 5000 rodziców, 200 polonistów, 60 dyrektorów szkół, 60 szkolnych bibliotekarzy.

Projekt będzie trwał ponad dwa i pół roku, do lutego 2015 r.

Finanse z PO Kapitał Ludzki

Działania te są współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stornie internetowej projektu.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Warszawie
Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel