Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Rada Ministrów zdecydowała o kontynuacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w latach 2014-2016. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Cele szczegółowe programu:

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska/placówki poprzez:
 • budowanie pozytywnych relacji społecznych,
 • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,
 • uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych,
 • rozwijanie potencjału szkół w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 • zwiększenie pozycji  i roli rodziców w szkole,
 • zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym.
 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Program objął zagadnienia dotyczące:
  • profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy;
  • przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, hazardu;
  • kształtowania umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów;
  • rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, z doświadczeniem przemocy w rodzinie.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez:
  • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowia własne i innych,
  • tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole,
  • tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
Źródło:
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (projekt z 8 maja 2014 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel