Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 16 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Rada Ministrów zdecydowała o kontynuacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w latach 2014-2016. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Cele szczegółowe programu:

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska/placówki poprzez:
 • budowanie pozytywnych relacji społecznych,
 • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,
 • uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych,
 • rozwijanie potencjału szkół w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 • zwiększenie pozycji  i roli rodziców w szkole,
 • zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym.
 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Program objął zagadnienia dotyczące:
  • profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy;
  • przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, hazardu;
  • kształtowania umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów;
  • rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, z doświadczeniem przemocy w rodzinie.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez:
  • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowia własne i innych,
  • tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole,
  • tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
Źródło:
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (projekt z 8 maja 2014 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel