Decyzje o unieważnieniu egzaminu maturalnego przed Trybunałem Konstytucyjnym

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Kilkunastu byłych licealistów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjne, w których domagają się zbadania czy brak możliwości odwołania od decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego jest zgodny z Konstytucją?.

Kilkunastu byłych licealistów złożyło do Trybunału Konstytucyjnego skargi konstytucyjne, w których domagają się zbadania czy brak możliwości odwołania od decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego jest zgodny z Konstytucją?.

Decyzja o unieważnieniu egzaminu maturalnego nie podlega żadnej kontroli

53 licealistom z Ostrowca Świętokrzyskiego unieważniono egzaminy maturalne z chemii w 2011 r. Zdaniem egzaminatorów, prace części zdających były rozwiązywane niesamodzielnie. Do takich wniosków egzaminatorów doprowadziło porównanie treści prac egzaminacyjnych już po zakończeniu egzaminu. Zdający bezskutecznie próbowali odwołać się od rozstrzygnięcia do Ministra Edukacji Narodowej, próbowali także zwracać się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Nie uzyskali wglądu ani do protokołów oceny swoich prac, ani opisów kryteriów oceny prac, ani wewnętrznej instrukcji OKE w Łodzi określającej procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania prac maturalnych. Także sądy administracyjne odmówiły rozpoznania ich skarg.

We wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego skargach, byli już maturzyści, domagają się stwierdzenia, że brak odwołania od unieważnienia egzaminu maturalnego narusza konstytucyjne prawo do sądu, a w konsekwencji także prawo do nauki, dobrego imienia i decydowania o swoim życiu osobistym. Skarżący wskazują też, że brak dostępu do akt sprawy dotyczącej unieważnienia egzaminu narusza m.in. konstytucyjne prawo dostępu do dokumentów urzędowych i jest sprzeczne z zasadami dobrej administracji respektującej zasady sprawiedliwości społecznej.
„To precedensowa sprawa, mająca ogromne znaczenie dla wszystkich przyszłych maturzystów” mówi Paweł Osik, który reprezentował Helsińską Fundację Praw Człowieka w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. „Sytuacja, w której zdający nie może odwołać się od ważnego - pod kątem przyszłych życiowych wyborów - rozstrzygnięcia, i to bez dostępu do akt swojej sprawy narusza standardy demokratycznego państwa i sprawiedliwości proceduralnej” - dodaje Paweł Osik.

Źródło:

  • Strona internetowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (www.hfhr.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel