EUROLIDER - V edycja konkursu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 30 września 2013 r. osoby fizyczne i instytucje np. szkoły, mogą zgłaszać swoich kandydatów do V edycji konkursu Eurolider. Plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które sięgając po Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Do 30 września 2013 r. osoby fizyczne i instytucje np. szkoły, mogą zgłaszać swoich kandydatów do V edycji konkursu Eurolider. Plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które sięgając po Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Kandydat na Eurolidera to osoba, które zrealizowała przedsięwzięcie ze środków unijnych

Do konkursu mogą być zgłaszane osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. ze środków pochodzących ze wszystkich programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i zakończyła się ich realizacja. Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do konkursu może zgłosić osoba fizyczna lub instytucja, np. szkoła, po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2013”
Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel