Jak liczyć płacę za godziny ponadwymiarowe – weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”

Data publikacji: 14 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
Jak liczyć płacę za godziny ponadwymiarowe – weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”

Przepisy przewidują generalną zasadę obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Oparcie się na tej zasadzie jest jednak niewystarczające – szczegółowe zasady obliczania płacy za „ponadwymiarówki” powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania. O wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”.

Decyduje stawka osobistego zaszeregowania

Praca w godzinach ponadwymiarowych oraz w godzinach doraźnych zastępstw jest odpłatna, wynagrodzenie za te godziny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela wskazanym w art. 30 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela.

Zarówno w przypadku godzin ponadwymiarowych jak i godzin doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zależna jest wyłącznie od stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy zastępujący nauczyciel posiada przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu. - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 5 sierpnia 2015 r. (NK.3.4131.220.2015.AS)

Więcej informacji o wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe przedstawimy podczas szkolenia „Płace w oświacie od A do Z”. Szkolenie odbędzie się: Zapisz się już teraz!

Sprawdź także inne szkolenia. Kliknij tutaj>>

Program szkolenia


1. Wynagrodzenia nauczycieli
- jak wyliczyć dodatek za wysługę lat,
- dodatek funkcyjny – kiedy przysługuje,
- dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy,
- dodatek motywacyjny – czy ma charakter roszczeniowy,
- problem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  doraźne zastępstwa
- jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent urlopowy,
- wynagrodzenie a pensum łączone i pensum uśrednione,
- wynagrodzenie w okresie urlopu zdrowotnego, stanu nieczynnego i zawieszenia w obowiązkach służbowych,
- w jakich terminach zmienia się pensja nauczyciela.

2. Inne świadczenia pieniężne dla nauczycieli
- Trzynastka
- ZFŚS i świadczenie urlopowe
- Nagroda jubileuszowa i inne nagrody
- Odprawy
- Dodatek wiejski i na start
- Nagrody

3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
- ogólnie o składnikach wynagrodzenia,
- dodatek za wieloletnią pracę,
- dodatek specjalny,
- premie a nagrody,
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w nocy.


4. Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie/świadczenie pieniężne.


5. Rozwiązania stosowane w szkołach nie samorządowych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel