MEN tłumaczy, jak zorganizować kształcenie niepełnosprawnych na odległość

Data publikacji: 23 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN tłumaczy, jak zorganizować kształcenie niepełnosprawnych na odległość

Organizacja kształcenia niepełnosprawnych uczniów w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty wzbudza od samego początku liczne wątpliwości. Z całą pewnością szkoły nie są zwolnione z takiego kształcenia w systemie zdalnym. Z jakich pomocy skorzystać? Wskazówek dostarcza resort edukacji.

Poradnik MEN

W pierwszej kolejności MEN radzi, by skorzystać z poradnika dotyczącego kształcenia na odległość. Wskazano w nim przykładowe metody:

  • symulacje (naśladowanie rzeczywistości),
  • „linia czasu” przybliżająca uczniom pojęcie czasu,
  • „mapa mentalna” (lub mapa pamięciowa) – stosowana m.in. w celu usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacji posiadanych wiadomości.
  • muzykoterapia, choreoterapia, metoda małych form scenicznych,
  • biblioterapia

Poradnik jest dostępny tutaj>>

Platforma epodreczniki.pl

Na platformie znajdują się materiały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Platforma spełnia warunki WCAG 2.0 na poziomie AA.

Poza tym w bloku Kształcenie na odległość zebrane zostały materiały dotyczące kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Serwis ORE

W serwisie Ośrodka Rozwoju Edukacji znaleźć można m.in.zaadaptowane wersje serii podręczników Szkolni Przyjaciele dla klas I-III, dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Są one dostępne w postaci:

  • dostosowanego podręcznika dopuszczonego do kształcenia specjalnego ww. grupy uczniów,
  • zeszytów piktogramów zawierających symbole PCS,
  • aplikacji multimedialnej rozszerzonej o symbole PCS oraz  nagrania w polskim języku migowym (PJM),
  • książki pomocniczej stanowiącej nieodzowną pomoc dla nauczyciela uczącego uczniów z wymienioną powyżej niepełnosprawnością,
  • słabowidzących w postaci adaptacji podręcznika w druku powiększonym.

Znajdują się tam również materiały edukacyjne w postaci adaptacji podręczników w druku powiększonym – dla uczniów słabowidzących uczęszczających do klas IV-VIII szkoły podstawowej (m.in. język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka czy wiedza o społeczeństwie)

SIO

W strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej (zakładka: Adaptacje) dostępne są materiały edukacyjne do kształcenia zdalnego dla uczniów klas IV-VIII mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym również niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Strona internetowa MEN

Zeszyt kart pracy cz. 1 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych 

Zeszyt kart pracy cz. 2 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel