Minister Zdrowia chce chronić uczniów przed e-papierosem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Minister Zdrowia chce chronić uczniów przed e-papierosem

Minister zdrowia jest zaniepokojony rosnącym rozpowszechnianiem e-papierosów, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Elektroniczny papieros zawiera bowiem nikotynę, która może spowodować uzależnienie i zwiększyć ryzyko sięgnięcia po zwykłe papierosy.

Czekamy na unijną dyrektywę

Na problem braku zakazu korzystania z e-papierosy przez osoby niepełnoletnie zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich i wystąpił do ministra zdrowia z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących ich sprzedaży młodzieży (więcej w artykule: „Dzieci mogą palić e-papierosy?”). Jak czytamy w odpowiedzi ministra zdrowia: „Obecnie e-papierosy i stosowane w nich roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przez co są ogólnie dostępne. W toku prac nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych minister zdrowia wystąpił z inicjatywą uregulowania sytuacji tych wyrobów na rynku, ale wniosek ten nie spotkał się z aprobatą posłów. Kierując się potrzebą zapobieżenia ryzyku zdrowotnemu oraz w celu umożliwienia racjonalnego wykorzystania e-papierosów w procesie leczenia uzależnienia od tytoniu, ministerstwo zdrowia obserwuje i analizuje sytuacje epidemiologiczną tego obszaru, rozważając tym samym, wprowadzenie mechanizmów prawnych szczególnie chroniących dzieci i młodzież”.

Przepisy państw członkowskich UE w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów mają zostać zbliżone na mocy dyrektywy unijnej, której projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Rady Unii Europejskiej (w grupie roboczej ds. zdrowia publicznego).
Korzystanie z e-papierosów na terenie szkoły może być zabronione na podstawie odpowiednich zapisów w statucie (więcej w poradzie „Palenie e-papierosów w szkole”).

Źródło:

  • wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra zdrowia z 6 maja 2013 r. (RPO - 726595-XVIII/13/MP) wraz z odpowiedzią ministra zdrowia z 14 czerwca 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel