NIK: 18 mln złotych na błędnie wypłacone dotacje dla szkół niepublicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Delegatura NIK w Poznaniu przeprowadziła w okresie  od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. kontrolę w 11 niepublicznych zespołach szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz w 12 urzędach powiatów, dotujących szkoły niepubliczne. Kontrolerzy ujawnili, że błędnie interpretując przepisy wydano ponad 18 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli proponuje rozważenie podjęcia działań w celu wprowadzenia zmiany ustawowego sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Niewłaściwa interpretacja przepisów powoduje błędne naliczanie dotacji

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia skontrolowaną działalność JST głównie ze względu na:

  • niedostateczne określenie, w podejmowanych przez organy stanowiące uchwałach, trybu udzielania i rozliczania dotacji, w szczególności brak wskazania podstawy obliczania dotacji;
  • nieprzestrzeganie przez organy wykonawcze obowiązujących zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany obowiązek nauki, polegające przede wszystkim na zastosowaniu niewłaściwej podstawy obliczania dotacji;
  • niewskazanie w uchwałach organów stanowiących regulacji, w zakresie obliczania dotacji, w tym sposobu i kryteriów wyboru najbliższego powiatu prowadzącego szkoły publiczne, których wydatki powinny być podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych; decyzje w tym zakresie były podejmowane przez organy wykonawcze, które nie posiadały do tego ustawowych kompetencji;
  • korzystanie w niedostatecznym stopniu z prawa kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom; zdarzały się też przypadki wykraczania w toku tych kontroli poza zakres uprawnień JST .
Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że ustawowe regulacje w zakresie finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych nie były przestrzegane zarówno przez organy stanowiące jak i organy wykonawcze JST , m.in. z powodu niejednorodnej interpretacji metodyki określania podstawy do ustalenia wysokości dotacji.

Źródło

  • Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel