NIK: 18 mln złotych na błędnie wypłacone dotacje dla szkół niepublicznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 24 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Delegatura NIK w Poznaniu przeprowadziła w okresie  od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. kontrolę w 11 niepublicznych zespołach szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz w 12 urzędach powiatów, dotujących szkoły niepubliczne. Kontrolerzy ujawnili, że błędnie interpretując przepisy wydano ponad 18 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli proponuje rozważenie podjęcia działań w celu wprowadzenia zmiany ustawowego sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Niewłaściwa interpretacja przepisów powoduje błędne naliczanie dotacji

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia skontrolowaną działalność JST głównie ze względu na:

  • niedostateczne określenie, w podejmowanych przez organy stanowiące uchwałach, trybu udzielania i rozliczania dotacji, w szczególności brak wskazania podstawy obliczania dotacji;
  • nieprzestrzeganie przez organy wykonawcze obowiązujących zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany obowiązek nauki, polegające przede wszystkim na zastosowaniu niewłaściwej podstawy obliczania dotacji;
  • niewskazanie w uchwałach organów stanowiących regulacji, w zakresie obliczania dotacji, w tym sposobu i kryteriów wyboru najbliższego powiatu prowadzącego szkoły publiczne, których wydatki powinny być podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych; decyzje w tym zakresie były podejmowane przez organy wykonawcze, które nie posiadały do tego ustawowych kompetencji;
  • korzystanie w niedostatecznym stopniu z prawa kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom; zdarzały się też przypadki wykraczania w toku tych kontroli poza zakres uprawnień JST .
Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, że ustawowe regulacje w zakresie finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych nie były przestrzegane zarówno przez organy stanowiące jak i organy wykonawcze JST , m.in. z powodu niejednorodnej interpretacji metodyki określania podstawy do ustalenia wysokości dotacji.

Źródło

  • Strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli (www.nik.gov.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel