O odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Data publikacji: 14 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
O odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Nietrzeźwość pracownika szkoły jest bardzo poważnym uchybieniem, które może nieść za sobą różnorakie konsekwencje, w tym – w przypadku pracowników niepedagogicznych – zwolnienie dyscyplinarne. Jak zatem zbadać trzeźwość pracownika? Kwestia ta zostanie poruszona na szkoleniu „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”.

Kiedy zbadać można trzeźwość pracownika

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca. Stan nietrzeźwości jest bowiem zaliczany do danych dotyczących zdrowia, a więc danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Natomiast zasady kontroli trzeźwości pracownika podlegają art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym stan trzeźwości pracowników może być zweryfikowany, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:

 • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
 • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Stanowisko takie przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również resort pracy.

Więcej na ten temat jak również na temat konsekwencji nietrzeźwości pracownika dowiesz się podczas szkolenia „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Zapisy na obydwa terminy nadal trwają. Nie czekaj i zgłoś swój udział!

Program szkolenia

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
 • za jakie przewinienia (naruszenie obowiązków nauczyciela, uchybienie godności zawodu)
 • jak powinien reagować dyrektor
 • jak przebiega postepowanie dyscyplinarne
 • jakie są konsekwencje ukarania
 1. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela
 • czym są uchybienia przeciwko porządkowi pracy,
 • jakie działania należy podjąć przed ukaraniem nauczyciela,
 • jak bronić się przed sądem pracy
 1. Odpowiedzialność materialna nauczyciela
 • kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi
 • jaki jest zakres odpowiedzialności nauczyciela
 • na czym polega powierzenie mienia
 • jak wyegzekwować odszkodowanie od nauczyciela
 1. Odpowiedzialność karna nauczyciela
 • najczęściej popełniane przestępstwa przez nauczycieli,
 • kiedy musisz a kiedy możesz zawiadomić organa ścigania,
 • czym są przestępstwa ścigane na wniosek i prywatnoskargowe
 1. Ocena pracy nauczyciela
 • w jakich przypadkach warto uruchomić ocenę pracy nauczyciela,
 • jak przebiega procedura oceny pracy (obowiązki dyrektora),
 • jak wypełnić kartę oceny pracy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel