PIP skontroluje zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkołach

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 lutego 2014 r.
Poleć znajomemu

Program działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok przewiduje sprawdzenie czy w placówkach oświatowych środki z funduszu socjalnego przeznaczane są zgodnie z celami określonymi w ustawie o ZFŚS. Zanim do szkoły zapuka inspektor pracy warto sprawdzić, czy regulamin ZFŚS w szkole jest zgodny z prawem, stanowi on bowiem podstawę przyznawania świadczeń socjalnych.

Regulamin ZFŚS musi być zgodny z ustawą

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Regulamin ten musi być jednak zgodny z przepisami ustawy o ZFŚS tj. musi respektować, że:

  • przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej;
  • środki ZFŚS można przeznaczyć wyłącznie na działalność socjalną.

3 zasady gospodarowania środkami z ZFŚS w szkole

Ustalając treść regulaminu ZFŚŚ i gospodarując środkami z funduszu socjalnego należy pamiętać o 3. zasadach:

ZASADA 1 - każdy pracownik, bez względu na wymiar etatu i okres zatrudnienia ma prawo do świadczeń z ZFŚŚ.

ZASADA 2 - wysokość świadczenia jest uzależniona wyłącznie od sytuacji socjalnej pracownika.

ZASADA 3 - ze środków funduszu można przyznać tylko świadczenie przewidziane w regulaminie ZFŚS.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel