Rekrutacja do przedszkoli na wokandzie TK

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 28 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zasad rekrutacji do przedszkoli z ustawą zasadniczą. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja nie daje wytycznych, w jaki sposób zasady rekrutacji powinny być określone i dlatego jest niekonstytucyjna. Ministerstwo uważa zaś, że jest to zamierzona dowolność kształtowania tych zasad, dająca możliwość dostosowania ich do potrzeb lokalnej społeczności.

RPO: Zbyt duża swoboda w kształtowaniu zasad naboru do przedszkoli

14 września 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału o stwierdzenie niezgodności art. 22 ustawy o systemie oświaty z Konstytucją. W ocenie Rzecznika, przepis ten daje zbyt szerokie kompetencje do ustalenia zasad przeprowadzania naboru do przedszkoli w drodze rozporządzenia, bowiem nie zawiera żadnych unormowań czy wskazówek co treści tego aktu. W efekcie obecnie istniejących regulacji prawnych rozporządzenie to nie jest aktem wykonawczym, ale samoistnym, samodzielnie regulującym zasady mające wpływ na dostępność edukacji. (Więcej w artykule „RPO: Zasady rekrutacji do szkół publicznych są niezgodne z prawem!”).

MEN: Musi być swoboda, pozwalająca dostosować zasady rekrutacji do lokalnych potrzeb

Sprawą rekrutacji do przedszkoli zainteresował się poseł Maciej Orzechowski. W interpelacji z 27 września 2012 r. nr 9796 poprosił resort edukacji o odniesienie się do przedstawionego przez Rzecznika problemu. W odpowiedzi, MEN wskazało, że obecnie szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa statut przedszkola, zaś rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 UoSO, przyznaje pierwszeństwo dzieciom:

  • odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (obecnie 5-latki oraz te 6-latki, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego);
  • matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
  • umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dodatkowe kryteria rekrutacji może ustalić organ prowadzący daną placówkę. Jest to pewna zamierzona dowolność w ustalaniu zasad rekrutacji do przedszkoli na terenie kraju w zależności od warunków i potrzeb lokalnej społeczności.

Rozstrzygnięcie Trybunału niezwłocznie opublikujemy na Portalu Oświatowym.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel