Rozpoczął się strajk pracowników oświaty – będzie trwał do odwołania

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 8 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Rozpoczął się strajk pracowników oświaty – będzie trwał do odwołania

Negocjacje związków zawodowych z rządem nie przyniosły pełnego porozumienia, a w konsekwencji 8 kwietnia 2019 r., w szkołach, w których za tą formą protestu opowiedziała się większość biorących w referendum strajkowym pracowników, rozpoczął się strajk. Ma on trwać do odwołania.

Propozycje MEN przyjęła tylko „Solidarność”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach negocjacji ze związkami zawodowymi, proponowało przede wszystkim cofnięcie zmian, które samo wprowadziło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, potwierdzenie propozycji, które już były ujęte w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela z 28 lutego 2019 r., a także obietnicę zmiany systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 r.  Na ofertę rządu zgodzili się jedynie przedstawiciele  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zawierając porozumienie.

Zmiany w prawie oświatowym objęte porozumieniem

Podwyżki dla nauczycieli o 9,6%

Od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze ma wynieść dla:

 • nauczyciela stażysty – 2 780 zł,
 • nauczyciela kontraktowego - 2 860 zł
 • nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

Zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat - kwota ok. 1,9 mld zł).

Skrócenie ścieżki awansu zawodowego – powrót do przepisów sprzed 1 września 2018 r.

 

 • Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy;
 • Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu - do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych - do 1 roku;

 

Powrót do „starej” oceny pracy

Z rozwiązań wprowadzonych od 1 września 2018 r. pozostanie zagwarantowanie opinii rady rodziców w procedurze oceny pracy.  

Ograniczenie biurokracji

W procedurach awansu zawodowego tj.:

 • rezygnacja z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;
 • rezygnacja z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

W ewaluacji:

 • zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
 • ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
 • zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
 • zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

A także:

 • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w formie jednego dokumentu.
 • Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).
 • Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.
 • Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

 

Świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – miały być 2.000 zł będzie 1.000 zł

Świadczenie „na start” dla nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego.  

Warto zwrócić uwagę, że przy stażu trwającym rok i 9 miesięcy nauczyciele stażyści otrzymaliby w sumie 2.000 zł (takie były pierwotne założenia dotyczące tego świadczenia). Biorąc pod uwagę powrót do 9-miesięcznego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, stażyści otrzymają tylko jednorazowo 1.000 zł.

Ustalanie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo

Nauczyciele sprawujący funkcję wychowawcy klasy będą mieli zagwarantowaną minimalną kwotę dodatku funkcyjnego w wysokości 300 zł, którą organ prowadzący będzie mógł tylko podwyższyć.

 

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

 

Ten punkt będzie podlegał dalszym uzgodnieniom.

 

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel