Rozpoczął się strajk pracowników oświaty – będzie trwał do odwołania

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 8 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Rozpoczął się strajk pracowników oświaty – będzie trwał do odwołania

Negocjacje związków zawodowych z rządem nie przyniosły pełnego porozumienia, a w konsekwencji 8 kwietnia 2019 r., w szkołach, w których za tą formą protestu opowiedziała się większość biorących w referendum strajkowym pracowników, rozpoczął się strajk. Ma on trwać do odwołania.

Propozycje MEN przyjęła tylko „Solidarność”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach negocjacji ze związkami zawodowymi, proponowało przede wszystkim cofnięcie zmian, które samo wprowadziło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, potwierdzenie propozycji, które już były ujęte w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela z 28 lutego 2019 r., a także obietnicę zmiany systemu wynagradzania nauczycieli od 2020 r.  Na ofertę rządu zgodzili się jedynie przedstawiciele  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zawierając porozumienie.

Zmiany w prawie oświatowym objęte porozumieniem

Podwyżki dla nauczycieli o 9,6%

Od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze ma wynieść dla:

 • nauczyciela stażysty – 2 780 zł,
 • nauczyciela kontraktowego - 2 860 zł
 • nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

Zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat - kwota ok. 1,9 mld zł).

Skrócenie ścieżki awansu zawodowego – powrót do przepisów sprzed 1 września 2018 r.

 

 • Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy;
 • Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu - do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych - do 1 roku;

 

Powrót do „starej” oceny pracy

Z rozwiązań wprowadzonych od 1 września 2018 r. pozostanie zagwarantowanie opinii rady rodziców w procedurze oceny pracy.  

Ograniczenie biurokracji

W procedurach awansu zawodowego tj.:

 • rezygnacja z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;
 • rezygnacja z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

W ewaluacji:

 • zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji
 • ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)
 • zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
 • zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

A także:

 • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w formie jednego dokumentu.
 • Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie).
 • Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.
 • Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół).

 

Świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – miały być 2.000 zł będzie 1.000 zł

Świadczenie „na start” dla nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela kontraktowego.  

Warto zwrócić uwagę, że przy stażu trwającym rok i 9 miesięcy nauczyciele stażyści otrzymaliby w sumie 2.000 zł (takie były pierwotne założenia dotyczące tego świadczenia). Biorąc pod uwagę powrót do 9-miesięcznego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, stażyści otrzymają tylko jednorazowo 1.000 zł.

Ustalanie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo

Nauczyciele sprawujący funkcję wychowawcy klasy będą mieli zagwarantowaną minimalną kwotę dodatku funkcyjnego w wysokości 300 zł, którą organ prowadzący będzie mógł tylko podwyższyć.

 

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

 

Ten punkt będzie podlegał dalszym uzgodnieniom.

 

Źródło:

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel