RPD: Apel o wsparcie uczniów niepełnosprawnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do kuratorów oświaty, by uwrażliwił dyrektorów szkół na pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Warto zachęcić ich, aby w tym roku szkolnym w sposób szczególny odnieśli się do zadań szkoły służących realizacji właściwie zorganizowanej pomocy dla uczniów, przede wszystkich tych, których chroni Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Odpowiednio zorganizowana edukacja daje im bowiem szansę na rozwój oraz osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości.

Brak odpowiedniej organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi rodziców dotyczące przede wszystkim braku organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach lub jej niewłaściwej organizacji oraz niezrealizowania zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przed poradnie. Organy prowadzące ponadto odmawiają zatrudnienia w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli - specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym lub posiadające inne szczególne potrzeby edukacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego odmawiają także przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego dzieciom posiadającym odpowiednie orzeczenia.

Szkoły powinny wcielać w życie postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

6 września 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, która powinna zapewnić szczególną pomoc i ochronę także dzieciom z niepełnosprawnościami. Zdaniem Rzecznika, środowisko oświatowe w sposób szczególny powinno odnieść się do Konwencji, przyjmując na siebie obowiązek szerzenia wiedzy na ten temat w lokalnych społecznościach.

Apel o wspomaganie nauczycieli i rozwijanie współpracy szkoły z rodzicami

Rzecznik zwrócił się do kuratoriów oświaty, by w tym roku szkolnym najważniejszym elementem wspomagania nauczycieli było nauczanie kształtujące wrażliwość pedagogów na potrzeby drugiego człowieka. Ważnym elementem pomocy dzieciom ze szczególnymi potrzebami jest dobra współpraca szkoły z rodzicami. Rodzice, jako pierwsi dostrzegają potrzeby dziecka, a szkoła, powinna zapewniać im merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Źródło informacji:

  • List Rzecznika Praw Dziecka z 19 października 2012 r. do kuratorów oświaty (sygn. ZEW/500/28/2012/AM)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel