RPD: Lekcje WF-u powinny uczyć aktywności fizycznej!

Data publikacji: 26 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił 20 lipca 2012 r. do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w kwestii organizacji oraz oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

W trosce o sprawność fizyczną i zdrowie uczniów

Na powyższy problem Rzecznik Praw Dziecka zwracał już uwagę w wystąpieniu z lipca 2011 r. W odpowiedzi ówczesny Minister Edukacji Narodowej wyraziła zamiar przeprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012 kontroli zgodności organizacji zajęć wychowania fizycznego z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

W myśl obowiązujących przepisów, nowa podstawa programowa kładzie nacisk na troskę o sprawność fizyczną uczniów, a co za tym idzie na ich zdrowie.

Lekcje WF-u powinny wytwarzać nawyk aktywności fizycznej, rozwijając zainteresowania o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym lub tanecznym, dlatego mogą być realizowane nie tylko jako zajęcia klasowo-lekcyjne, ale też jako zajęcia wybrane przez uczniów w oparciu o określone warunki.

W wielu szkołach nie przewiduje się jednak takiej ewentualności.

Bez odniesienia do możliwości danego ucznia

Z listów kierowanych do Rzecznika przez samych uczniów wynika także, że w wewnątrzszkolnych systemach oceniania nie ma wyraźnego odniesienia do indywidualnych możliwości młodego człowieka oraz wysiłku, wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Marek Michalak zaznaczył też, że konieczne jest wskazanie w sposób wymierny (także w odniesieniu do ucznia mniej sprawnego ruchowo), przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, może on uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu, łącznie z otrzymaniem tej najwyższe, celującej.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa RPD.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel