RPD: "Niebieska Karta" w każdym przypadku ujawnienia przemocy

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 30 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 27 lipca 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza o podjęcie pilnych działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich prawnym obowiązku wszczynania procedury „Niebieskie Karty" w każdym przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie.

Dnia 27 lipca 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza o podjęcie pilnych działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich prawnym obowiązku wszczynania procedury „Niebieskie Karty" w każdym przypadku ujawnienia przemocy w rodzinie.

Podstawowa rola lekarzy w procedurze „Niebieskiej Karty”

Rzecznik Praw Dziecka zauważył, że stosownie do regulacji art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownicy ośrodków zdrowia, szpitali i przychodni (czyli lekarze, pielęgniarki, pielęgniarki środowiskowe, ratownicy medyczni) zobowiązani zostali do stosowania procedury „Niebieskie Karty".

Marek Michalak podkreślił, że rola lekarza jest tu podstawowa i nieodzowna. Wczesne rozpoznanie objawów stosowania przemocy wobec dziecka pozwala na szybsze wykrycie i zniwelowanie zagrożenia, co w wielu przypadkach ratuje życie dziecka. Jak wynika jednak z analizy spraw kierowanych do Rzecznika oraz publicznych wypowiedzi przedstawicieli środowiska lekarskiego, wskazane regulacje prawne pozostają niewykorzystywane przez lekarzy.

Źródło informacji: Strona internetowa RPD.

  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) - art. 9d.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel