RPD: Ocena z WF-u to nie ocena talentu sportowego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Rosnąca od kilku lat liczba uczniów, którzy unikają lekcji wychowania fizycznego po raz kolejny zainspirowała Rzecznika Praw Dziecka do zaproponowania zmian w przepisach oświatowych. Rzecznik wskazuje na konieczność określenia w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, uczeń może uzyskiwać coraz wyższe oceny z WF, łącznie z otrzymaniem oceny celującej.

Rosnąca od kilku lat liczba uczniów, którzy unikają lekcji wychowania fizycznego po raz kolejny zainspirowała Rzecznika Praw Dziecka do zaproponowania zmian w przepisach oświatowych. Rzecznik wskazuje na konieczność określenia w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, uczeń może uzyskiwać coraz wyższe oceny z WF, łącznie z otrzymaniem oceny celującej.

Niska ocena z zajęć WF obniża średnią ocen zdolnych, lecz mniej wysportowanych uczniów

Lekcje WF od kilku lat są utrapieniem uczniów. Nieatrakcyjne zajęcia oraz niejasne kryteria oceniania, zniechęcają ich do uczęszczania na te zajęcia.  Rozwiązaniem problemu miało być ich uatrakcyjnienie poprzez wprowadzenie rodzaju aktywności do wyboru, jednakże blisko 60% ankietowanych szkołach nie były organizowane zajęcia w tej formie. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do MEN o podjęcie dalszych kroków w celu zachęcenia uczniów do aktywności sportowej w szkole. W piśmie do MEN, Rzecznik zwrócił uwagę, że ocena z lekcji WF jest wliczana do średniej ocen, co może skłaniać zdolnych, lecz mniej wysportowanych uczniów do rezygnacji z uczęszczania na te zajęcia, aby ocena z WF nie obniżała wysokiej średniej ocen z pozostałych zajęć edukacyjnych.

Zdaniem Rzecznika, ocenie nie powinien podlegać wyłącznie talent sportowy uczniów, a przede wszystkim ich zaangażowanie podczas lekcji.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 28 czerwca 2013 r. (ZEW/500/4/2013/ZA)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel