RPD: Rodzice powinni ponieść karę nawet za wymierzenie dziecku klapsa

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 14 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Obowiązujące przepisy zakazują stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci, nawet klapsa. Analiza postępowań karnych wszczętych wobec rodziców i opiekunów dzieci, prowadzi do wniosku, że w dużej mierze są one umarzane ze względu na to, że zachowania ich mieściły się w akceptowalnych granicach karcenia dziecka. Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośba o analizę praktyki prowadzenia tego typu spraw z uwzględnieniem, że wobec małoletnich nie można stosować żadnych kar cielesnych i żadne tego typu kary nie mogą być postrzegane jako dozwolone karcenie.

Nie wolno karcić dzieci nawet klapsem!

Do Rzecznika Praw Dziecka napływa corocznie wiele spraw związanych z biciem dzieci przez osoby dorosłe oraz ich poniżaniem, czy innym złym traktowaniem.  Negatywne zachowania wobec dzieci najczęściej występują w środowisku domowym i dlatego są trudno wykrywalne oraz często uniemożliwia ingerencję władzy państwowej.  Rzecznika niepokoi praktyka organów ścigania, które w razie wykrycia stosowania przemocy wobec dzieci, umarzają postępowanie przygotowawcze z powołaniem się na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich.

Aktualne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazują stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec małoletnich. Dlatego czyny te są bezprawne, nawet jeśli zostały dokonane w ramach karcenia fizycznego dziecka przez rodzica.

Rzecznik zwrócił się z prośbą do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie analizy tego zagadnenia, a także zmianę praktyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w zakresie przestępstw, gdzie pokrzywdzonym jest małoletni.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego z dnia 9 lipca 2014 r. (ZSR/500/9/2014/KCH).
Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
Rzecznik Praw Dziecka

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel