RPO: Sześciolatek powinien móc wrócić do przedszkola

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 26 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Zmienione przepisy dotyczące sześciolatków w szkole pozbawiły dyrektorów możliwości uchylenia decyzji o przyjęciu sześciolatka do szkoły, gdy w trakcie roku szkolnego okazało się, że jednak nie jest on gotowy do nauki w szkole. Tym samym, brak jest środków prawnych do zmiany decyzji przez rodziców i przeniesienia sześciolatka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, chociaż jest to w interesie dziecka.

Przyjęcie sześciolatka do szkoły nie jest już decyzją administracyjną, którą można zmienić

Dotychczas, sześciolatek mógł zostać przyjęty do szkoły podstawowej na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora placówki. Jeżeli zatem dziecko miało problemy z nauką lub, pomimo wcześniejszych pozytywnych opinii, nie wykazywało dojrzałości szkolnej, dyrektor mógł uchylić wydaną przez siebie decyzję o przyjęciu dziecka (art. 16 UoSO). Podstawą działania był w takiej sytuacji art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego. Procedura ta jednak nie ma zastosowania do dzieci urodzonych w 2006 i 2007 r., bowiem przepisy przejściowe wyłączają stosowanie art. 16 UoSO w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014. Przyjęcie sześciolatka do pierwszej klasy nie jest już decyzją uznaniową dyrektora szkoły. Część dyrektorów, powołując się na ten fakt, odmawia skreślenia dziecka z listy uczniów.

Ministerstwo wydało już komunikat w tej sprawie i nie widzi tego problemu

29 sierpnia 2012 r. ukazał się komunikat na stronie MEN dotyczący tego problemu. Zdaniem resortu edukacji, jeśli rodzice zgłoszą wniosek o skreślenie dziecka z listy uczniów, dyrektor szkoły może dokonać na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego uchylenia decyzji o przyjęciu dziecka do klasy I (objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym).  Do RPO docierają jednak sygnały o problemach związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich do przedszkola

Brak możliwości powrotu do przedszkola jest sprzeczny z dobrem dzieci

Rodzice wskazują, że wciąż zdecydowana większość dzieci rozpoczyna naukę w wieku siedmiu lat. Sześciolatki, także te, które bardzo dobrze radziły sobie podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą mieć problemy z adaptacją w grupie starszych dzieci. W takich sytuacjach pomoc oferowana przez nauczycieli może okazać się niewystarczająca. Zajęcia wyrównawcze i dodatkowo pomoc wychowawcza nie będą bowiem w stanie zniwelować fizycznych i psychicznych różnic pomiędzy dziećmi w różnym wieku. Jak wynika z relacji rodziców, brak możliwości skreślenia dziecka z listy uczniów często jest sprzeczny z jego słusznym interesem.

Rzecznik zwrócił się do MEN z prośbą o zajęcia stanowiska w tej sprawie oraz udzielenie informacji o działaniach podjętych w celu rozwiązania tego problemu.
Ten problem omawialiśmy także w artykule „Sześciolatek w okresie „przejściowym”.

Źródło informacji:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej z 18 października 2012 r.( RPO - 712258 - I/12/NC).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel